Verkeerskunde - AAB Training & Opleiding

Verkeerskunde

Theoretische cursus over het beheer en onderhoud van infrastructurele werken

Doelgroep opleiding verkeerskunde

De opleiding verkeerskunde is bedoeld voor medewerkers die zich in de praktijk met onderhoud en beheer van wegen bezighouden, zoals wegbeheerders bij gemeenten, provincies en waterschappen. Tevens voor aannemers, nutsbedrijven, hoveniersbedrijven enz. die voor de wegbeheerder werkzaam zijn of inspecties moeten uitvoeren.

Doel

De cursist wordt voornamelijk theoretisch onderricht over het beheer en onderhoud van infrastructurele werken.

Resultaat

Na het volgen van deze training heeft de cursist inzicht in het beheer en onderhoud van infrastructurele werken.

Startdata

Zijn er nog geen data gepland, of komen de geplande data en locatie je niet uit? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken via 0341-499744 of info@aabgroep.nl. Je kunt je ook inschrijven zonder data. Zodra we nieuwe data plannen nemen we dan contact met je op!

Inhoud opleiding verkeerskunde

Tijdens deze theoretische opleiding worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld:

  • Wegen;
  • Verkeersborden;
  • Markering en bebakening;
  • Soorten kruispunten;
  • Vormgeving van bochten;
  • Bewegwijzering;
  • Verkeerskundige begrippen;
  • Verkeersregelinstallaties;
  • Veiligheidsmaatregelen;
  • NVV-verkeersbordenboek.

De onderwerpen zullen veelal worden toegelicht met voorbeelden vanuit de praktijk.

Deelnemers 

Aantal deelnemers: maximaal 10 personen

Tijdsduur opleiding verkeerskunde

Cursusduur: 1 dag.

Examen opleiding verkeerskunde

Deze basisopleiding kan met een examen worden afgesloten.

Certificaat 

Na afloop van de cursus ontvangen de deelnemers een persoonlijk certificaat.

Inschrijven Offerte Meer