VIL-VCU - AAB Training & Opleiding

VIL-VCU

Als je bemiddelt in risicovol werk of werk in een risicovolle omgeving

Opties

Voor wie is een VIL-VCU diploma

Intercedenten en leidinggevenden van VCU-gecertificeerde uitzendorganisaties moeten een diploma Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU (VIL-VCU) hebben. Hiermee laat je zien dat je basiskennis hebben over veiligheid, gezondheid en milieu en dat je deze kennis kunt toepassen om je uitzendkrachten veilig en gezond te laten werken. VIL-VCU is bedoeld voor intercedenten en leidinggevenden van VCU-gecertificeerde uitzendorganisaties en uitzendorganisaties die personeel leveren aan VCA-gecertificeerde bedrijven. Het gaat het om vaste én tijdelijke medewerkers.

Waarom een VIL-VCU diploma

Met het VIL-VCU-diploma laat je zien dat je basiskennis hebt over veiligheid, gezondheid en mileu en dat je deze kennis kunt toepassen in het belang van de mensen die je uitleent. Je kent de wet- en regelgeving, de risico’s van het uitzendwerk en de specifieke situatie bij de inlener. Je bent een volwaardig aanspreekpunt voor opdrachtgevers, management en uitgeleende medewerkers en helpt je kandidaat zijn of haar plek te vinden in het VGM-systeem van de inlener. Kortom: met VIL-VCU laat jij zien dat je weet wat er van jou als intercedent of leidinggevende bij een uitzendorganisatie wordt verwacht!

Wat is het verschil tussen VCA-VOL en VIL-VCU

VIL-VCU behandelt dezelfde onderwerpen die bij VOL-VCA aan bod komen, maar dan bekeken vanuit de uitzendorganisatie. VIL-VCU vraagt in vergelijking met VOL-VCA op onderdelen andere en meer specifieke kennis. Zoals inzicht in wetgeving, rollen, taken en verantwoordelijkheden gericht op in- en uitlenen en het bespreken van aandachtspunten voor de uitgeleende medewerker. Om deze reden moet je dus ook een VIL-VCU halen als je al wel in het bezit bent van een VOL-VCA diploma.

VCU is bedoeld voor uitzendorganisaties die het belangrijk vinden dat hun uitzendkrachten veilig en gezond bij inleners kunnen werken. Het gaat vaak om inleners in de volgende branches:

 • (Petro)chemie
 • Werktuigbouwkunde
 • Elektrotechniek
 • (Steiger)bouw
 • Civiele techniek
 • Metaal
 • Procesindustrie
 • Isolatie
 • Transport
 • Industriële reiniging
 • Onderhoud
Offerte Meer