Veiligheidscultuurspel - AAB Training & Opleiding

Veiligheidscultuurspel

Een groepsspel voor de hele organisatie

Interactieve workshop over veiligheid - het veiligheidscultuurspel

Op een luchtige manier kritisch kijken naar de huidige veiligheidscultuur en de gewenste veiligheidscultuur bij jou in de organisatie. Met het veiligheidscultuurspel ga je interactief aan de slag met je team, organisatie breed of verdeeld over verschillende afdelingen. Hoe meer medewerkers betrokken zijn bij het veiligheidscultuurspel, hoe makkelijker het is om de eerste stappen te zetten als het gaat om cultuurverandering. 

Wie is de doelgroep

Het is een spel bedoelt voor iedereen in de organisatie. Het spel wordt gespeeld in gemengde groepen van tussen 20 en 35 deelnemers. Van alle afdelingen, functies en rollen zitten er medewerkers in een groep. Juist van de afdelingen waar je het niet van verwacht kunnen de mooiste ideeën en kritische noten komen op de veiligheidscultuur. 

Wat is het doel

Het doel van het veiligheidscultuurspel is:

  • Het creëren van een sterk verhoogd bewustzijn van de huidige veiligheidscultuur
  • Een scherp beeld krijgen van de gewenste veiligheidscultuur
  • Een set concreet specifieke gedeelde overtuigingen, waarden en gedragingen (de Golden Rules) voor de toekomst bepalen
  • Draagvlak voor die zaken die veranderd moeten worden

Een groot voordeel van het veiligheidscultuurspel is dat het de uitgangspunten aanreikt voor een veiligheidscultuur verandering. Met 'veiligheid' als rode draad merk je dat veel discussies meerdere onderdelen aanpakken en veel verder gaan dan alleen de veiligheid. 

Welk resultaat bereik je

Na het veiligheidscultuurspel worden de resultaten in een overzichtelijk en beknopte rapportage weergegeven. In het rapport vindt je bevindingen en aanbevelingen. Omdat je samen tot de resultaten bent gekomen sluiten de aanbevelingen nauw aan bij de meningen en situaties van medewerkers. Op deze manier kom je het beste tot het gewenste doel.

Wil je meer informatie?

Neem voor meer informatie contact met ons op via info@aabgroep.nl of 0341-499744.

Wat is de inhoud van de workshop

Het veiligheidscultuurspel helpt om te komen tot formulering van de gewenste veiligheidscultuur en de gewenste gedragsregels. 

Het Veiligheidscultuurspel werkt op basis van metaforen uit de Nederlandse cultuur. Het spel helpt om te komen tot formulering van de gewenste veiligheidscultuur en de gewenste gedragsregels. Het spel kent vier opeenvolgende rondes:

  • DREAM: Deze ronde gaat het over het verwoorden en verbeelden van de ideale veiligheidscultuur.
  • REFLECTION: Tijdens deze ronde wordt onderzocht waarom de gewenste en ideale veiligheidscultuur niet aanwezig is. Hierbij wordt gekeken naar de huidige organisatie en werkwijze , maar ook worden de persoonlijke barrières van alle spelers bespreekbaar gemaakt.
  • CLOSURE: In deze ronde wordt afscheid genomen van slechte gewoontes en/of processen. Door dit uit te spreken, wordt de eerste stap naar de nieuwe veiligheidscultuur in gang gezet. 
  • START: Tijdens deze laatste ronde worden op basis van de uitkomsten van alle voorgaande rondes afspraken gemaakt en acties geformuleerd om de nieuwe, gewenste veiligheidscultuur tot stand te brengen.  

Het Veiligheidscultuurspel is een product van D&F. Bekijk de video voor een korte impressie van het Veiligheidscultuurspel.

Hoeveel deelnemers in een groep

De groepen bestaan uit 25 tot 30 deelnemers.

Incompany of open inschrijving

Het veiligheidscultuurspel is zo specifiek gericht op jouw veiligheidscultuur dat we het alleen incompany organiseren. 

Wat zijn relevante of vervolgtrainingen

Kijk ook eens bij onze andere cursussen en trainingen op het gebied van veiligheidscultuur, zoals de masterclass veranderkunde en leiderschap.

Stappen nemen om de veiligheidscultuur te verbeteren

Een veiligheidscultuurspel is een interactieve workshop, waarin met een dwarsdoorsnede van de organisatie kritisch naar de huidige en gewenste veiligheidscultuur wordt gekeken. Resultaat is een blauwdruk voor de gewenste veranderingen. Hieraan gekoppeld wordt een doelstelling geformuleerd inclusief een afgestemd programma om de stap te maken. Na twee jaar kan het veiligheidscultuurspel opnieuw worden uitgevoerd.

Offerte Meer
Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke maand een overzicht van de geplande cursussen in jouw branche.