Toolboxservice - AAB Training & Opleiding

Toolboxservice

10x per jaar een eigen gekozen onderwerp en registratieblad ontvangen

AAB toolbox service 

VCA-gecertificeerde bedrijven dienen minimaal 10x per jaar een toolbox-bijeenkomst te organiseren. Om een goede toolbox-bijeenkomst te houden is het belangrijk dat het onderwerp goed is uitgewerkt en voorbereid. In de praktijk blijkt vaak dat het bij veel bedrijven een hele opgave is om elke maand een geschikt onderwerp te vinden. Daarnaast ontbreekt de tijd om een toolbox-onderwerp goed uit te werken en voor te bereiden.

10x per jaar toolbox

De AAB Toolbox service houdt in dat 10x per jaar een door u gekozen volledig uitgewerkt toolbox-onderwerp en een registratieblad ontvangt. Het registratieblad dient om de namen van de deelnemers aan de toolbox-bijeenkomst te vermelden. Hiermee toont u aan dat uw medewerkers de toolbox-bijeenkomst hebben bijgewoond en voldoet u volledig aan de eisen van de VCA**-norm. Doordat de onderwerpen door de deskundigen van AAB volledig zijn voorbereid, is de enige voorbereiding van uw zijde het doorlezen van het onderwerp. Jaarlijks worden de onderwerpen geactualiseerd. U heeft keuze uit bijna 200 onderwerpen. U kunt ook zelf onderwerpen inbrengen. 

Download de brochure voor een greep uit de onderwerpen. 

Eigenschappen Toolbox-online

Voldoen aan toolboxverplichting (VCA) zonder medewerkers bij elkaar te brengen op één locatie;

  • op elk moment online te benaderen door de individuele medewerker (medewerker krijgt per mail uitnodiging tot deelname en eventuele reminders);
  • op elk moment aantoonbaar welk onderwerp door wie en wanneer is gevolgd;
  • elke toolbox bevat vragen die de kennis van de medewerker t.a.v. de toolbox toetsen;
  • mogelijkheid tot gebruik van eigen toolboxen en video’s (service via AAB Training & Opleiding);
  • mogelijkheid tot gebruik van bedrijfseigen look & feel (branding);
  • niet meer zoeken naar geschikte onderwerpen en tijd kwijt zijn aan de uitwerking daarvan;
  • onderwerpen altijd up to date en getoetst aan actuele wet- en regelgeving;
  • directe registratie van deelnemende medewerkers en gevolgde toolboxen;
  • substantiële besparen op organisatie, reistijd en reiskosten;
  • gemak.

Toolboxonderwerpen

De toolboxonderwerpen verschillen van 'de risico's van werken in besloten ruimten', tot 'de risico's van handgereedschap', 'basisinformatie Arbowet' en meer. 

AAB heeft ruim 100 toolboxen beschikbaar.  Download de brochure, hier staan ze allemaal in!

Offerte Meer