Veilig werken op hoogte - AAB Training & Opleiding

Veilig werken op hoogte

Bewust worden van gevaren van werken op hoogte en risico's minimaliseren

Cursus veilig werken op hoogte

Werken op hoogte brengt risico’s met zich mee. De arbo wet spreekt al vanaf een hoogte van 2,5 meter boven de grond. Een val van deze hoogte kan namelijk al ernstige gevolgen hebben. Valgevaar is dan ook een van de meest voorkomende oorzaken van een arbeidsongeval. 

Om veilig op hoogte te kunnen werken is kennis van valbeveiliging en het beperken van de risico’s noodzakelijk. Werk jij op een plek waar het gevaar bestaat van hoogte te vallen? Dan is het belangrijk dat hier maatregelen worden genomen. Een maatregel die genomen kan worden door de werkgever is het opstellen van een goede RI&E. Andere maatregelen zijn zoveel mogelijk werken vanaf een veilige plek (steigers of bordes), geen onnodige risico's nemen en het op de juiste wijze gebruiken van valbeveiliging. 

Wie is de doelgroep

Medewerkers binnen uiteenlopende branches werken regelmatig op hoogte, waarbij een valgordel verplicht is. Onder werken op hoogte vallen, in Nederland, alle werkzaamheden waarbij het hoogteverschil meer dan 2,5 meter is. Voorbeelden zijn onder andere platte en hellende daken, platformen, masten, hoogbouwmagazijnen maar ook gemalen, putten en kelders. 

Wat is het doel

Door het volgen van de training worden de deelnemers zich bewust van de geldende wet & regelgeving en de gevaren en risico's van het werken met hoogteverschillen. Er worden verschillende materialen en werkmethodes behandeld. Er wordt met verschillende type materialen gewerkt en er is ruimte voor vragen. 

Welk resultaat bereik je

Na het volgen van deze training ben jij je bewust van de gevaren van werken op hoogte en heeft men geleerd de risico’s te minimaliseren. Ook heb je geleerd te werken met valbeveiliging en valbeveiligingssystemen.

Hiermee voldoe jij en de werkgever aan de door de Arbowet en de Arbeidsinspectie gestelde eisen van voldoende instructie en aantoonbaarheid.

Wil je meer informatie?

Vraag een offerte op voor meer informatie over de cursus veilig werken op hoogte, of neem contact op via info@aabgroep.nl of 0341-499744.

Wat is de inhoud van de cursus

In deze praktische training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Veiligheid Nederlandse Arbeidsinspectie en Arbowet ten aanzien van ‘klimmen en werken op hoogte’
  • Bewustwording valgevaar en noodzaak valbeveiliging
  • Uitleg over de werking en gebruik van verschillende persoonlijke valbeveiligingsmiddelen;
  • Inspectie en onderhoud van valbeveiliging;
  • Veilig laddergebruik;
  • Praktijkoefeningen:
  • Theorie-examen

-     gebruik valbeveiligingsmiddelen

-     inrichten van een veilige werkplek op hoogte

-     oefenen werkplaatsbeperking, veilig klimmen en positioneren

 Onze docent heeft vooraf contact met u, om het programma af te stemmen op de situatie binnen uw organisatie.

Hoeveel deelnemers in een groep

Aantal deelnemers: maximaal 6 deelnemers per instructeur en maximaal 8 per training

Incompany training 

Geef deze training incompany zodat je medewerkers ook praktisch aan de slag kunnen met eigen materiaal. 

Het is mogelijk deze training met rolsteigers, loopbruggen, klimlijnen en verankeringen te geven. Zowel op locatie van AAB of op jou eigen locatie. Onze docent heeft vooraf contact, om het programma af te stemmen op de situatie binnen jouw organisatie. Vraag een offerte op voor meer informatie.

Wat zijn relevante of vervolgtrainingen

Als je werkt op hoogte is het belangrijk dat je in ieder geval de benodigde spoedeisende hulp kunt bieden wanneer het toch voorkomt dat iemand valt. Kies hiervoor een van onze BHV opleidingen

Het materiaal dat je gebruikt, zoals: ladders, trappen, rolsteigers en valbeveiligingsmiddelen moeten gekeurd worden. Dit kun je eigen beheer doen of uitbesteden. Wil je hier zelf mee aan de slag? Volg dan de cursus keuren klimmaterieel bij AAB. 

Hoe lang duurt de cursus

Cursusduur: 1 dag

Wat staat er op mijn certificaat

Na deelname aan de cursus ontvangt de cursist een persoonlijk certificaat. Dit certificaat heeft een adviesgeldigheidsduur van twee jaar.

Wat houdt een adviesgeldheidduur in? Hierover kun je meer lezen in het artikel ‘het opleidings.. wat??

Offerte Meer
Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke maand een overzicht van de geplande cursussen in jouw branche.