Veilig werken op en langs het water - AAB Training & Opleiding

Veilig werken op en langs het water

Een 'natte' aanvulling op de standaard BHV training

Doelgroep 

Deze cursus is bedoeld voor alle medewerkers van bedrijven die werkzaam zijn rond, langs en op het water. 

Denk bijvoorbeeld aan: BHV-ploegen, (bedrijfs)brandweer, sportinstructeurs, strandwachten, zwembaden, sport- en recreatiecentra, campings, buitensportbedrijven, waterbouwbedrijven, sluis/brugwachters, medewerkers Rijkswaterstaat, politie, waterschappen, etc

De cursus is een ‘natte’ aanvulling op de standaard BHV training. Het is gewenst dat de cursist de module levensreddende eerste handelingen of een EHBO cursus heeft gevolgd voorafgaand aan deze cursus.  

Doel 

Het leren omgaan met de mogelijke risico’s en het nemen van de juiste voorzorgsmaatregelen specifiek gericht op veilig werken op en langs het water.

Deze praktische training verschaft de deelnemer voldoende kennis en vaardigheden om veilig te kunnen werken op en langs het water en te handelen in een noodsituatie op en langs het water.

Resultaat 

Hiermee voldoen werkgever en deelnemers aan de door de Arbowet en de Arbeidsinspectie gestelde eisen van voldoende instructie en aantoonbaarheid.

Startdata

Staan er geen data gepland of komen de geplande data je niet uit? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken via 0341-499744 of info@aabgroep.nl. Wil je liever op de wachtlijst komen zodat we je op de hoogte kunnen houden van nieuwe data? Schrijf je dan in via het inschrijfformulier zonder data.

Inhoud 

Theorie

 • Eerste hulp bij onderkoeling en (zuurstof toedienen optie) eventueel met certificaat
 • Het Verdrinkingsmechanisme
 • Het nemen van de juiste veiligheidsmaatregelen. (Veilige werkprocedures)
 • De materialen in-house om een redding te kunnen uitvoeren
 • Het stappenplan bij een redding
 • Gebruik van Werpklos, Werplijn en of Reddingsboei
 • Uitleg en gebruik van Redvest
 • Op de juiste wijze inschakelen of ondersteunen van de professionele hulpdiensten
 • Het juiste gebruik van veiligheidskleding en veiligheidsmiddelen
 • De juiste toepassing van veiligheidsprocedures

Praktijk

 • Redding en zelfredding
 • CommunicatiE
 • Alarmering. Diverse scenario’s bij het water

Deelnemers 

Aantal deelnemers: maximaal 8 personen

Tijdsduur 

Cursusduur: 1 dag

Certificaat

Na deelname aan de cursus ontvangt de cursist digitaal een persoonlijk certificaat. 

Inschrijven Offerte Meer