Hijsen - AAB Training & Opleiding

Hijsen

Op verantwoorde wijze omgaan met hijswerktuigen en hijsgereedschappen

Doelgroep cursus veilig hijsen

De cursus ‘Veilig Hijsen’ is bestemd voor iedereen die hijsgereedschappen en hijswerktuigen gebruikt. Behalve voor uitvoerende medewerkers is de training tevens bedoeld voor leidinggevenden die op de hoogte moeten zijn van veilige en juiste werkmethoden.

Doel cursus veilig hijsen

De deelnemers worden opgeleid om op verantwoorde, veilige wijze om te gaan met hijswerktuigen en hijsgereedschappen.

Volgens de Arbowet is de werkgever verplicht personen die een risicovolle taak uitvoeren voldoende te (laten) instrueren. De Europese Gemeenschap heeft daarnaast dwingende voorschriften opgelegd; met arbeidsmiddelen met een eigen aandrijving mag alleen gewerkt worden door personen die een adequate opleiding hebben gevolgd voor het werken met deze arbeidsmiddelen.

Resultaat

Na het doorlopen van de cursus is de deelnemer in staat te bepalen welke hijsgereedschappen en hijswerktuigen gebruikt moeten worden om allerlei soorten lasten op een veilige en efficiënte manier aan te slaan en te verplaatsen. Tevens is de cursist in staat te beoordelen welke hulpmiddelen gebruikt kunnen worden, hoe de lasten en hijsmiddelen beschermd kunnen worden tegen beschadiging en welke persoonlijke veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen.

Startdata

Zijn er nog geen data gepland, of komen de geplande data en locatie je niet uit? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken via 0341-499744 of info@aabgroep.nl. Je kunt je ook inschrijven zonder data. Zodra we nieuwe data plannen nemen we dan contact met je op!

Inhoud cursus veilig hijsen

Tijdens de opleiding, bestaande uit een theoretisch en praktijk gedeelte, worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Arbowet;
  • normen en voorschriften;
  • veiligheid en regels voor veilig werken;
  • gebruik en beoordeling;
  • materiaalkennis;
  • werkhouding ter voorkoming van fysieke klachten;
  • aanslaan en verplaatsen van lasten;
  • onderhoud van materiaal;
  • praktijkrondgang door bedrijf.

Er wordt afgesloten met een praktijktoets.

Incompany

Geef deze training incompany zodat je medewerkers direct in de praktijk met eigen materialen aan de slag kunnen. Het voordeel van een incompany is dat je medewerkers geen tijd kwijt zijn aan reizen, eigen materiaal kunnen gebruiken en de theorie direct in de praktijk kunnen toetsen. 

Onze docent heeft vooraf contact, om het programma af te stemmen op de situatie binnen jouw organisatie.

Deelnemers

Aantal deelnemers: maximaal 8 personen

Tijdsduur cursus veilig hijsen

Cursusduur: 1 dag
Cursusduur herhaling: 1 dag

Certificaat cursus veilig hijsen

Na deelname aan de cursus ontvangt de cursist een persoonlijk certificaat. Dit certificaat heeft een adviesgeldigheidsduur van drie jaar.

De cursusdag wordt afgesloten met een praktijktoets.

Inschrijven Offerte Meer