Veilig werken met een trekker - AAB Training & Opleiding

Veilig werken met een trekker

Landbouw trekker, smalspoor trekker, éénassige trekker

Opties

Veilig werken met een trekker

Een trekker is speciaal ontwikkeld voor gebruik in de landbouw, maar wordt tegenwoordig ook voor vele andere doeleinden gebruikt. Werk je met een moderne trekker met veiligheidscabine, dan zit je veilig. Het risico van het werken met een trekker ontstaat bij het aankoppelen van werktuigen, deelname in het verkeer en het werken op taluds en hellingen. 

Wat als er toch iets gebeurt

Bij een ongeval loopt de bestuurder van een trekker het risico om uit de trekker geslingerd te worden, en (zwaar) letsel op te lopen, bijvoorbeeld door onder de trekker te belanden. De ervaring leert dat ernstige ongevallen vooral plaatsvinden bij het rijden op de openbare weg en bij werkzaamheden waarbij de trekker kan kantelen.

Steeds meer wordt er gepleit voor veiligheid op de trekker, bijvoorbeeld door het gebruik van een gordel. Alleen al in 2018 waren er vier dodelijke ongelukken die met een gordel waarschijnlijk voorkomen hadden kunnen worden. 

Waarom een cursus veilig werken met een trekker

Gebeurt er toch een ongeluk en wordt er vanuit Inspectie SZW geconstateerd dat er onvoldoende maatregelen zijn genomen om letsel bij een ongeluk te voorkomen, dan kan je een flinke boete verwachten. 

Een cursus veilig werken met een trekker (smalspoor, éénassige, landbouw) kan helpen om meer inzicht te verschaffen in de risico's bij het werken met deze machines en ervoor zorgen dat je veilig op pad gaat.

Bewustwording en veiligheid staan centraal in de cursussen. Kies hierboven de cursus die voor jou van toepassing is en lees meer over de inhoud van de cursus, doelgroep en resultaat.

Offerte Meer