Werken met een shovel of grondverzetmachine - AAB Training & Opleiding

Werken met een shovel of grondverzetmachine

Op veilige wijze omgaan met een shovel of een grondverzetmachine

Doelgroep cursus werken met een shovel 

De cursus werken met een shovel of grondverzetmacine is bedoeld voor medewerkers die een shovel of een grondverzetmachine bedienen.

Doel cursus werken met een grondverzetmachine

De deelnemers worden opgeleid om op verantwoorde en veilige wijze om te gaan met een shovel of een grondverzetmachine.

Resultaat

Na het volgen van deze training voldoet de cursist aan de door de Arbowet en de Inspectie SZW gestelde eisen van voldoende instructie en aantoonbaarheid.

Startdata

Zijn er nog geen data gepland, of komen de geplande data en locatie je niet uit? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken via 0341-499744 of info@aabgroep.nl. Je kunt je ook inschrijven zonder data. Zodra we nieuwe data plannen nemen we dan contact met je op!

Inhoud cursus grondverzetmachine

In deze training die bestaat uit een theorie- en een praktijkdeel komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Arbo-regelgeving;
 • toepassing van PBM’s;
 • bediening in combinatie met lastdiagram;
 • kenmerken en aandrijftechniek van het voertuig;
 • veiligheidsvoorzieningen en controlepunten op voertuig en loadframe;
 • dagelijks onderhoud en het herkennen van storingen;
 • stabiliteit op de openbare weg en in het terrein;
 • laden/lossen van een vrachtwagen;
 • hijsen met een shovel;
 • rijden met belast en onbelast voertuig;
 • manoeuvreren op spiegels;
 • werken met gevaarlijke stoffen;
 • werken in explosiegevaarlijke omgeving.

De training wordt afgesloten met een toets. Onze docent heeft vooraf contact met u, om het programma af te stemmen op de situatie binnen uw organisatie.

Aantal deelnemers

Aantal deelnemers: maximaal 6 personen

Tijdsduur

Cursusduur basis: 2 dagen, inclusief toets
Cursusduur herhaling: 1 dag, inclusief toets

Certificaat

Na deelname aan de cursus ontvangt de cursist een persoonlijk certificaat. Dit certificaat heeft een adviesgeldigheidsduur van vijf jaar.

De training wordt afgesloten met een toets.

Inschrijven Offerte Meer