Veilig werken in riolen - AAB Training & Opleiding

Veilig werken in riolen

Herkennen van gevaren, evalueren bestaande situatie, beheersen van risico's, meet apparatuur en PBM's

Doelgroep cursus veilig werken in riolen

De cursus riolen is bedoeld voor werknemers die werkzaamheden in riolen moeten uitvoeren.

Doel

De deelnemers worden opgeleid om op een veilige en verantwoorde wijze te werken in riolen. Besloten ruimten met heel veranderlijke omstandigheden voor wat betreft zuurstof, vergif, ziekteverwekkers en brandgevaar.

Resultaat

Hiermee voldoen werkgever en deelnemers aan de door de Arbowet en de Inspectie SZW gestelde eisen van voldoende instructie en aantoonbaarheid.

Startdata

Zijn er nog geen data gepland, of komen de geplande data en locatie je niet uit? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken via 0341-499744 of info@aabgroep.nl. Je kunt je ook inschrijven zonder data. Zodra we nieuwe data plannen nemen we dan contact met je op!

Inhoud cursus riolen

Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • definitie besloten ruimte;
 • wet- en regelgeving;
 • herkennen van de gevaren:
  • verstikkingsgevaar;
  • brand- en explosiegevaar;
  • gevaar voor bedwelming of vergiftiging;
  • bewegende delen;
  • beheersen van gevaren van elektriciteit;
  • vallen, uitglijden en vallende voorwerpen;
 • evalueren van de bestaande situatie:
  • onderzoek van de atmosfeer in de ruimte;
  • van de ruimte, de omgeving en de toe te passen werkmethode;
 • beheersen van de risico’s:
  • beheersen van de atmosfeer in een besloten ruimte;
  • maatregelen in en rondom de besloten ruimte;
  • organisatorische maatregelen;
  • bedrijfshulpverlening;
 • meet- en overige apparatuur;
 • persoonlijke beschermingsmiddelen.

Incompany

Geef deze training incompany zodat je medewerkers direct in de praktijk met eigen materialen aan de slag kunnen. Het voordeel van een incompany is dat je medewerkers geen tijd kwijt zijn aan reizen, eigen materiaal kunnen gebruiken en de theorie direct in de praktijk kunnen toetsen. 

Onze docent heeft vooraf contact, om het programma af te stemmen op de situatie binnen jouw organisatie.

Deelnemers

Aantal deelnemers: maximaal 12 personen.

Tijdsduur cursus riolen

Cursusduur: 1 dag

Certificaat cursus riolen

Na deelname aan de cursus ontvangt de cursist het persoonlijk certificaat. Dit certificaat heeft een adviesgeldigheidsduur van drie jaar.

Inschrijven Offerte Meer