Houtversnipperaar - AAB Training & Opleiding

Houtversnipperaar

Inzicht in risico’s, veiligheidsaspecten en werktechnieken met de houtversnipperaar

Doelgroep cursus veilig werken met een houtversnipperaar

De cursus werken met een houtversnipperaar is bedoeld voor medewerkers die werken in het groen en veilig willen (leren) werken met de houtversnipperaar.

Doel

Deze cursus is bedoeld om inzicht te krijgen in risico’s, veiligheidsaspecten en werktechnieken tijdens het werken met de houtversnipperaar. Het verstrekken van de juiste veiligheidsinformatie voordat de werkzaamheden aanvangen is conform verplichtingen vanuit de Arbowet- en regelgeving. Het onderhoud van de houtversnipperaar wordt behandeld.

Resultaat

Na het volgen van deze training is de cursist in staat:

 • benoemen van CE-markering op de machines;
 • benoemen van wettelijke PBM’s;
 • uitvoeren veiligheidscontrole op de machines;
 • toepassen van onderhoudswerkzaamheden aan de machines;
 • zelfstandig en verantwoord werken met de machines;
 • toepassen van werktechnieken en ergonomie; uitvoeringswerkzaamheden.

Incompany

Geef deze training incompany zodat je medewerkers direct in de praktijk met eigen materialen aan de slag kunnen. Het voordeel van een incompany is dat je medewerkers geen tijd kwijt zijn aan reizen, eigen materiaal kunnen gebruiken en de theorie direct in de praktijk kunnen toetsen. 

Startdata

Zijn er nog geen data gepland, of komen de geplande data en locatie je niet uit? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken via 0341-499744 of info@aabgroep.nl. Je kunt je ook inschrijven zonder data. Zodra we nieuwe data plannen nemen we dan contact met je op!

Inhoud cursus veilig werken met een houtversnipperaar

Theorie

Arbo-wetgeving

 • Rechten en plichten werkgever/werknemer
 • herkennen van risico’s en optreden tegen risico’s: veiligheid en welzijn;
 • gezondheidsrisico’s en milieu.

Veiligheidsvoorzieningen op machines

 • CE-markering (machinerichtlijn); 
 • gebruikershandleiding;
 • controle van de veiligheidsvoorzieningen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)

 • CE-markering (PBM’s);
 • gebruikershandleiding en pictogrammen;
 • controle van de persoonlijke beschermingsmiddelen.

Praktijk

Onderhoud en voorbereiding voor de werkzaamheden (gebruikershandleiding van de machine):

 • inventariseren van het object en plan van aanpak maken;
 • controle van de veiligheidsvoorzieningen; dagelijks onderhoud; afstelling messen;
 • de tussenas, bescherming en onderhoud; reinigen van machine.

Werken met de houtversnipperaar

 • demonstratie werktechnieken met de betreffende machine en ergonomie;
 • aankoppelen;
 • voorbereiding praktijk: juiste PBM’s, onderhoudsgereedschap, hulpmiddelen;
 • integratie veilig werken langs de weg;
 • uitvoeren van de diverse te bespreken instructies;
 • onderhoudswerkzaamheden na het werk.

Deelnemers

Aantal deelnemers: maximaal 12 personen.

Tijdsduur

Cursusduur: 1 dag
Cursusduur herhaling: 1 dagdeel

Inschrijven Offerte Meer