Veiligheid- Gezondheid- en Milieu coördinator (VGM) - AAB Training & Opleiding

Veiligheid- Gezondheid- en Milieu coördinator (VGM)

De VGM Coördinator ondersteunt bij het borgen van veilige en gezonde werkomstandigheden

Cursus VGM coördinator

In de praktijk worden de termen VGM-coördinator en Preventiemedewerker vaak door elkaar gebruikt. Vanuit de Arbowet wordt alleen verwezen naar de preventiemedewerker. Een VGM-coördinator of preventiemedewerker houdt zich bezig met de veiligheid, gezondheid en milieuaspecten in de organisatie. Er wordt van je verwacht dat je op de hoogte bent van de regelgeving en dat je dit kunt vertalen naar de eigen bedrijfssituatie. De preventiemedewerker richt zich in tegenstelling tot de VGM-coördinator meer op de verplichtingen die voortkomen uit de Arbowet.

Wie is de doelgroep

De cursus VGM coördinator is bedoeld voor de VGM- coördinator die ingevuld kan worden door projectleiders, uitvoerders, veiligheidskundigen en preventiemedewerkers.

Wat is het doel

De VGM-coördinator is belast met alle zaken die betrekking hebben op veiligheid, gezondheid en welzijn binnen het bedrijf. Hij of zij wordt daarom geacht op de hoogte te zijn van de regelgeving en die te kunnen vertalen naar de eigen bedrijfssituatie

Welk resultaat bereik je

Na afloop van deze cursus ben jij in staat tot:

 • geven van simpele oplossingen en adviezen over preventie;
 • uitvoeren van een eenvoudige RI&E en TRA;
 • registreren en onderzoeken van ongevallen;
 • coördineren in de zorg voor arbeidsomstandigheden;
 • geven van voorlichting over veilig en gezond werken;
 • aanspreekpunt zijn voor overheidsdiensten zoals Inspectie SZW en Arbodienst.

Wil je meer informatie?

Vraag voor meer informatie een offerte op, download de brochure of neem contact op via info@aabgroep.nl of 0341-499744.

Startdata

Staan er geen data gepland of komen de geplande data je niet uit? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken via 0341-499744 of info@aabgroep.nl. Wil je liever op de wachtlijst komen zodat we je op de hoogte kunnen houden van nieuwe data? Schrijf je dan in via het inschrijfformulier zonder data.

Wat is de inhoud van de cursus

In deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • functie en taken van de VGM-coördinator;
 • arbeidsrisico’s in de organisatie;
 • Arbowetgeving;
 • algemene basiskennis Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E), waaronder beleid, organisatiekunde, veiligheid, gezondheid en welzijn;
 • uitvoeren Taak-Risico-Analyse (TRA) voor specifiek risicovolle werkzaamheden;
 • uitvoeren Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) om medewerkers bewuster te maken van veiligheidsaspecten;
 • basiselementen ergonomie, agressie & geweld en fysieke belasting;
 • communicatieve vaardigheden om een goede veiligheidsinstructie (Toolbox) te maken en geven;
 • persoonlijke beschermingsmiddelen.

Aan het einde van de tweede lesdag, vindt een schriftelijk examen plaats.

Hoeveel deelnemers in een groep 

Aantal deelnemers: maximaal 14 personen

Incompany of open inschrijving

Geef deze training incompany zodat je medewerkers direct in de praktijk met eigen materialen aan de slag kunnen. Het voordeel van een incompany is dat je medewerkers geen tijd kwijt zijn aan reizen, eigen materiaal kunnen gebruiken en de theorie direct in de praktijk kunnen toetsen. 

Onze docent heeft vooraf contact, om het programma af te stemmen op de situatie binnen jouw organisatie.

Wil je aansluiten bij een open inschrijving? Bekijk de startdata in het cursusmenu om je in te schrijven voor een van de open inschrijvingen bij jou in de buurt. 

Wat zijn relevante of vervolgtrainingen

De cursus VGM coördinator zit tussen VCA en BVK in. Kijk ook eens bij de opleiding BVK - Basis Veiligheidskunde en leer gevaren herkennen en risico's inschatten. 


Hoe lang duurt de cursus

Cursusduur: 2 dagen 

Cursusduur herhaling: 1 dag

Wat staat er op mijn certificaat

Na deelname aan de cursus ontvangt de cursist een persoonlijk certificaat

Inschrijven Offerte Meer
Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke maand een overzicht van de geplande cursussen in jouw branche.