VGM coördinator - AAB Training & Opleiding

VGM coördinator

De VGM Coördinator ondersteunt bij het borgen van veilige en gezonde werkomstandigheden

Doelgroep cursus VGM coördinator

De cursus VGM coordinator is bedoeld voor de VGM- coördinator die ingevuld kan worden door projectleiders, uitvoerders, veiligheidskundigen en preventiemedewerkers.

Doel

De VGM- coördinator is belast met alle zaken die betrekking hebben op veiligheid, gezondheid en welzijn binnen het bedrijf. Hij of zij wordt daarom geacht op de hoogte te zijn van de regelgeving en die te kunnen vertalen naar de eigen bedrijfssituatie

Resultaat

Na afloop van deze cursus zijn de deelnemers in staat tot:

 • geven van simpele oplossingen en adviezen over preventie;
 • uitvoeren van een eenvoudige RI&E en TRA;
 • registreren en onderzoeken van ongevallen;
 • coördineren in de zorg voor arbeidsomstandigheden;
 • geven van voorlichting over veilig en gezond werken;
 • aanspreekpunt zijn voor overheidsdiensten zoals Inspectie SZW en Arbodienst.

Startdata

Staan er geen data gepland of komen de geplande data je niet uit? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken via 0341-499744 of info@aabgroep.nl. Wil je liever op de wachtlijst komen zodat we je op de hoogte kunnen houden van nieuwe data? Schrijf je dan in via het inschrijfformulier zonder data.

Inhoud VGM coördinator

In deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • functie en taken van de VGM-coördinator;
 • arbeidsrisico’s in de organisatie;
 • Arbowetgeving;
 • algemene basiskennis Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E), waaronder beleid, organisatiekunde, veiligheid, gezondheid en welzijn;
 • uitvoeren Taak-Risico-Analyse (TRA) voor specifiek risicovolle werkzaamheden;
 • uitvoeren Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) om medewerkers bewuster te maken van veiligheidsaspecten;
 • basiselementen ergonomie, agressie & geweld en fysieke belasting;
 • communicatieve vaardigheden om een goede veiligheidsinstructie (Toolbox) te maken en geven;
 • persoonlijke beschermingsmiddelen.

Aan het einde van de tweede lesdag, vindt een schriftelijk examen plaats.

Incompany

Geef deze training incompany zodat je medewerkers direct in de praktijk met eigen materialen aan de slag kunnen. Het voordeel van een incompany is dat je medewerkers geen tijd kwijt zijn aan reizen, eigen materiaal kunnen gebruiken en de theorie direct in de praktijk kunnen toetsen. 

Onze docent heeft vooraf contact, om het programma af te stemmen op de situatie binnen jouw organisatie.

Deelnemers

Aantal deelnemers: maximaal 12 personen

Tijdsduur VGM coördinator

Cursusduur: 2 dagen Cursusduur herhaling: 1 dag

Certificaat VGM coördinator

Na deelname aan de cursus ontvangt de cursist een persoonlijk certificaat

Inschrijven Offerte Meer