Preventiemedewerker - AAB Training & Opleiding

Preventiemedewerker

Ondersteunen bij het borgen van veilige en gezonde werkomstandigheden

Doelgroep cursus preventiemedewerker

De cursus preventiemedewerker is dé cursus voor medewerkers welke aangesteld worden als preventiemedewerker en een rol vervullen in het borgen van de arbeidsveiligheid op operationeel niveau.

Doel

Deelnemers worden opgeleid tot preventiemedewerker in het kader van de arbeidsomstandighedenwet.

Resultaat

Na afloop van de training hebben de deelnemers inzicht in:

  • organiseren van preventie binnen de organisatie en de rol van preventiemedewerker;
  • ondersteunen bij en uitvoeren van de RI&E;
  • adviseren en samenwerken met de Ondernemingsraad, werkgever en externe deskundigen;
  • opstellen van een Plan van Aanpak en het maken van een voortgangsrapportage;
  • signaleren, inschatten en beheersen van risicovolle situaties in de werkomgeving;
  • ondersteunen op het gebied van milieuzorg en het in kaart brengen van milieuaspecten;
  • vinden en gebruiken van relevante informatiebronnen.

Startdata

Staan er geen data gepland of komen de geplande data je niet uit? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken via 0341-499744 of info@aabgroep.nl. Wil je liever op de wachtlijst komen zodat we je op de hoogte kunnen houden van nieuwe data? Schrijf je dan in via het inschrijfformulier zonder d

Inhoud cursus preventiemedewerker

Door oefeningen uit de dagelijkse praktijk en onderlinge uitwisseling van informatie leren de deelnemers hoe zij (preventieve) ondersteuning moeten bieden als het gaat om veiligheid, gezondheid en arbeidsrisico’s binnen de organisatie. De deelnemers krijgen dan ook een huiswerkopdracht. Wij toetsen hiermee waar we extra aandacht aan moeten besteden in dag 2. Tenslotte wordt de cursus afgerond met een schriftelijk examen.

Deelnemers

Aantal deelnemers: maximaal 14 personen.

Tijdsduur cursus preventiemedewerker

Cursusduur: 2 dagen.

Certificaat cursus preventiemedewerker

Na deelname aan de cursus en het examen met een voldoende te hebben afgesloten, ontvangt de cursist een persoonlijk certificaat.

Inschrijven Offerte Meer