Preventiemedewerker - AAB Training & Opleiding

Preventiemedewerker

Ondersteunen bij het borgen van veilige en gezonde werkomstandigheden

Cursus preventiemedewerker

Een preventiemedewerker houdt zich bezig met de veiligheid, gezondheid en milieuaspecten in de organisatie. Er wordt van je verwacht dat je op de hoogte bent van de regelgeving en dat je dit kunt vertalen naar de eigen bedrijfssituatie. De preventiemedewerker richt zich in tegenstelling tot de VGM-coördinator meer op de verplichtingen die voortkomen uit de Arbowet.

Wie is de doelgroep 

De cursus preventiemedewerker is dé cursus voor medewerkers welke aangesteld worden als preventiemedewerker en een rol vervullen in het borgen van de arbeidsveiligheid op operationeel niveau.

Wat is het doel

Deelnemers worden opgeleid tot preventiemedewerker in het kader van de arbeidsomstandighedenwet.

Welk resultaat bereik je

Na afloop van de training hebben de deelnemers inzicht in:

 • organiseren van preventie binnen de organisatie en de rol van preventiemedewerker;
 • ondersteunen bij en uitvoeren van de RI&E;
 • adviseren en samenwerken met de Ondernemingsraad, werkgever en externe deskundigen;
 • opstellen van een Plan van Aanpak en het maken van een voortgangsrapportage;
 • signaleren, inschatten en beheersen van risicovolle situaties in de werkomgeving;
 • ondersteunen op het gebied van milieuzorg en het in kaart brengen van milieuaspecten;
 • vinden en gebruiken van relevante informatiebronnen.

Wil je meer informatie?

Vraag voor meer informatie een offerte op, download de brochure of neem contact op via info@aabgroep.nl of 0341-499744.

Startdata

Staan er geen data gepland of komen de geplande data je niet uit? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken via 0341-499744 of academy@kader.nl. Wil je liever op de wachtlijst komen zodat we je op de hoogte kunnen houden van nieuwe data? Schrijf je dan in via het inschrijfformulier.

Wat is de inhoud van de cursus

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Functie en taken van de VGM-coördinator/Preventiemedewerker
 • Arbeidsrisico’s in de organisatie
 • Arbowetgeving
 • Algemene basiskennis Risico Inventarisatie &Evaluatie (RI&E)
 • Veiligheid, gezondheid en welzijn
 • Uitvoeren Taak-Risico-Analyse (TRA) voor specifiek risicovolle werkzaamheden
 • Kennis van Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) om medewerkers bewuster te maken van veiligheidsaspecten
 • Basiselementen ergonomie en fysieke belasting
 • Communicatieve vaardigheden om een goede veiligheidsinstructie (Toolbox) te maken en geven
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Milieuaspecten

Door oefeningen uit de dagelijkse praktijk en onderlinge uitwisseling van informatie leren de deelnemers hoe zij (preventieve) ondersteuning moeten bieden als het gaat om veiligheid, gezondheid en arbeidsrisico’s binnen de organisatie. De deelnemers krijgen dan ook een huiswerkopdracht. Wij toetsen hiermee waar we extra aandacht aan moeten besteden in dag 2. Tenslotte wordt de cursus afgerond met een schriftelijk examen.

Hoeveel deelnemers in een groep

Aantal deelnemers: maximaal 14 personen.

Incompany of open inschrijving

Zijn er binnen je organisatie meer medewerkers die interesse hebben in de cursus, organiseer dan een incompany bij jou op locatie. De docent neemt van te voren contact op om de werksituaties te bespreken en de training passend te maken aan jullie wensen. Vraag een offerte op voor meer informatie. Je kunt je ook direct inschrijven voor een open inschrijving op een locatie bij jou in de buurt.

Wat zijn relevante of vervolgtrainingen

Bij de praktische cursus preventiemedewerker leer je hoe je op operationeel niveau de arbeidsveiligheid waarborgt. Je bent op de hoogte van de wet en regelgeving en vertaalt deze naar jouw eigen organisatie. Heb jij een beleidsmatige rol? Dan past de cursus Arbo coördinator beter bij je.

Heb jij een operationele/uitvoerende rol en vorm je de verbinding tussen werkvloer en veiligheidsmanagement? De opleiding Basis Veiligheidskunde (BVK) sluit dan waarschijnlijk beter aan bij je werkzaamheden.

Hoe lang duurt de cursus

Cursusduur: 2 dagen.

Wat staat er op mijn certificaat

Na deelname aan de cursus en het examen met een voldoende te hebben afgesloten, ontvangt de cursist een persoonlijk certificaat.

Inschrijven Offerte Meer
Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke maand een overzicht van de geplande cursussen in jouw branche.