Toezichthouder openbare ruimte - AAB Training & Opleiding

Toezichthouder openbare ruimte

Je bent de 'oren en ogen' van de directievoerder en bent actief in de openbare ruimte

Doelgroep training toezichthouder

Je bent de "oren en ogen" van de directievoerder. Zo ben je deelnemer/notulist aan de bouw- en Nutsvergaderingen, je beoordeelt de verwerkte hoeveelheden en meer- en minderwerk. Daarnaast ben je het eerste aanspreekpunt voor aannemers, gebruikers en bewoners.

Deze training is bedoeld voor diegenen die actief zijn als opzichter/toezichthouder/uitvoerder in de buitenruimte.

Doel training toezichthouder

Je leert de verantwoordelijkheden van opdrachtgever en opdrachtnemer bij directievoering. Je voert je rol als toezichthouder tijdens de directievoering uit. Ook ben je in staat de UAV 2012 praktisch toe te passen op het werk. De training heeft de focus op het toezichthouden.

Voorkennis

Je beschikt over de basis vakkennis.

Niveau: MBO/ MBO+

Inhoud training toezichthouder

Door de hele training staat communicatie met belanghebbende partijen centraal. 

In deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Kennis van wet- en regelgeving
 • RAW systematiek, globaal
 • Opzet systematiek en contract- vormen, globaal
 • Opzet van een bestek, globaal
 • Eisen aan de realisatie en meetmethoden voor beoordeling van de resultaten
 • Arbo en veiligheid
 • Hoe controles uit te voeren en bevindingen te verwerken/over te dragen
 • Bouwvergaderingen en administratie voeren
 • Hoe om te gaan met belanghebbende partijen (communicatie)
  • Opdrachtnemer en opdrachtgever
  • Publiek
  • Alle andere partijen de relevant partijen

Startdata

Zijn er nog geen data gepland, of komen de geplande data en locatie je niet uit? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken via 0341-499744 of info@aabgroep.nl. Je kunt je ook inschrijven zonder data. Zodra we nieuwe data plannen nemen we dan contact met je op!

Programma

Dag 1 en 2: 

 • Basiskennis contracten aanbestedingsproces
 • Basiskennis bestekken RAW systematiek en beeldbestekken
 • Basiskennis projectmatig werken
 • Basiskennis kwaliteitsplan
 • Basiskennis V&G plan
 • UAV en UAV-gc 2005

Dag 3 en 4:

 • Kwaliteitsplan opstellen
 • Algemeen tijdschema
 • Bestek tekst
 • Risicomanagement
 • Planning
 • Deelopdrachten
 • Afsluitende toets

Toetsing 

Aan het einde van de vierde lesdag is er een toetsmoment. De bedoeling van de toets is dat de gehele groep, immers in het werkveld werk je ook nooit alleen, deze gezamenlijk maakt. De cursusleider ziet erop toe dat één ieder zijn of haar steentje bijdraagt.

Tijdsduur

De training toezichthouder duurt 4 dagen (1 dag per week).

Vervolg training

Het vervolg op de training toezichthouder is de opleiding opzichter uitvoerder openbare ruimte. Om de opzichter uitvoerder te halen hoef je nog maar de drie laatste dagen te volgen van de training opzichter uitvoerder openbare ruimte

Toetsing training toezichthouder

Aan het einde van de vierde lesdag is er een toetsmoment. De bedoeling van de toets is dat de gehele groep, immers in het werkveld werk je ook nooit alleen, deze gezamenlijk maakt. De cursusleider ziet erop toe dat één ieder zijn of haar steentje bijdraagt.

Kosten examen: €175,50 excl. btw

Certificaat

Na deelname aan de cursus ontvangt de cursist een persoonlijk certificaat.

Inschrijven Offerte Meer