RAW bestekken in de praktijk - AAB Training & Opleiding

RAW bestekken in de praktijk

UAV en UAV-gc2005, beeldbestekken, V&G plannen, RAW bestekken, bestek

RAW bestekken in de praktijk

Grote organisaties kiezen ervoor om vanuit, onder andere Europese aanbestedingsregels, groenwerkzaamheden openbaar aan te besteden. Het bestek wat hiermee gepaard gaat vraagt een professionaliseringsslag van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. De heftige concurrentie op de markt maakt dit nog eens niet makkelijker. Een verkeerde beoordeling of uitvoering kan grote financiële schade opleveren voor zowel opdrachtgever of haar begeleidende partij en opdrachtnemer. In de ideale situatie is er geen verschil over de uitleg van het bestek. Dat alle partijen moeten leren omgaan met deze bestekken, staat niet ter discussie.

Doelgroep

Medewerkers die bestekken voorbereiden en uitvoeren. 

Niveau: LWOO/MBO

Doel 

In de cursus RAW bestekken staat het bestek staat centraal. De deelnemer weet het bestek te lezen en kent de wet en regelgeving.

Resultaat 

De deelnemer krijgt inzicht in de praktijk van het voorbereiden en uitvoeren van bestekken, kan na het volgen van de training bestekken lezen en weet deze te vertalen naar de praktijk; kent de relevante wet en regelgeving.

Startdata

Zijn er nog geen data gepland, of komen de geplande data en locatie je niet uit? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken via 0341-499744 of info@aabgroep.nl. Je kunt je ook inschrijven zonder data. Zodra we nieuwe data plannen nemen we dan contact met je op!

Inhoud cursus RAW bestekken in de praktijk

In deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Basis kennis contracten Aanbestedingsproces
  • Basis kennis bestekken RAW systematiek, Beeldbestekken
  • Basis kennis projectmatig werken
  • Basis kennis kwaliteitsplan
  • Basis kennis V&G plan
  • Basis kennis wet en regelgeving
  • UAV en UAV-gc2005

Deelnemers

Aantal deelnemers: maximaal 15 personen

Vervolg trainingen

Deze module is de eerste stap naar toezichthouder of opzichter uitvoerder openbare ruimte. Wil je verder leren? Bekijk hier de training toezichthouder of detraining opzichter uitvoerder openbare ruimte

Tijdsduur 

Cursusduur: 2 dagen

Certificaat cursus RAW bestekken in de praktijk

Na deelname aan de cursus ontvangt de cursist digitaal een persoonlijk certificaat.

Inschrijven Offerte Meer