RAW bestekken in de praktijk - AAB Training & Opleiding

RAW bestekken in de praktijk

UAV en UAV-gc2005, beeldbestekken, V&G plannen, RAW bestekken, bestek

RAW bestekken in de praktijk

Grote organisaties kiezen ervoor om vanuit, onder andere Europese aanbestedingsregels, groenwerkzaamheden openbaar aan te besteden. Het bestek wat hiermee gepaard gaat vraagt een professionaliseringsslag van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. De heftige concurrentie op de markt maakt dit nog eens niet makkelijker. Een verkeerde beoordeling of uitvoering kan grote financiële schade opleveren voor zowel opdrachtgever of haar begeleidende partij en opdrachtnemer. In de ideale situatie is er geen verschil over de uitleg van het bestek. Dat alle partijen moeten leren omgaan met deze bestekken, staat niet ter discussie.

Doel 

In de cursus RAW bestekken staat het bestek staat centraal. De deelnemer weet het bestek te lezen en kent de wet en regelgeving.

Resultaat 

De deelnemer krijgt inzicht in de praktijk van het voorbereiden en uitvoeren van bestekken, kan na het volgen van de training bestekken lezen en weet deze te vertalen naar de praktijk; kent de relevante wet en regelgeving.

Startdata

Zijn er nog geen data gepland, of komen de geplande data en locatie je niet uit? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken via 0341-499744 of info@aabgroep.nl. Je kunt je ook inschrijven zonder data. Zodra we nieuwe data plannen nemen we dan contact met je op!

Inhoud opleiding RAW bestekken in de praktijk

In deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Basis kennis contracten Aanbestedingsproces
  • Basis kennis bestekken RAW systematiek, Beeldbestekken
  • Basis kennis projectmatig werken
  • Basis kennis kwaliteitsplan
  • Basis kennis V&G plan
  • Basis kennis wet en regelgeving
  • UAV en UAV-gc2005

Deelnemers

Aantal deelnemers: maximaal 15 personen

Opleiding RAW bestekken / Cursus opzichter uitvoerder openbare ruimte

Deze module is een onderdeel van de opleiding opzichter uitvoerder openbare ruimte, welke bestaat uit drie modulen. U kunt er ook voor kiezen de volledige opleiding te volgen. 

Tijdsduur 

Cursusduur: 2 dagen

Certificaat cursus RAW bestekken in de praktijk

Voor deze cursus ontvangt u een bewijs van deelname. 

Opleiding uitvoerder 

U kunt er voor kiezen de gehele opleiding Opleiding Uitvoerder te volgen.

De deelnemer kan er voor kiezen na het volgen van de 3 modules aansluitend een examen in de vorm van een presentatie te doen. Bij voldoende resultaat wordt er een certificaat verstrekt.

Inschrijven Offerte Meer