Keuren valbeveiliging - AAB Training & Opleiding

Keuren valbeveiliging

Harnasgordels, karabijnhaken, lijnklemmen, mobiele ankerpunten, etc. keuren

Doelgroep cursus keuren valbeveiligingsmiddelen

Je wilt valbeveiligingsmiddelen keuren zoals harnasgordels, karabijnhaken, lijnklemmen, mobiele ankerpunten, valstopapparaten, etc. Dan is de halfdaagse cursus keuren valbeveiliging ideaal voor jou. Na het volgen van de cursus keuren valbeveiliging mag de keurmeester alle voorkomende valbeveiligingsmiddelen keuren voor zowel de eigen organisatie als voor derden.

Doel

Valbeveiligingsmiddelen vallen onder de persoonlijke beschermingsmiddelen en arbeidsmiddelen. Een periodieke keuring van valbeveiliging is verplicht sinds 1998. Ook de VCA checklist eist de jaarlijkse keuring van valbeveiligingsmiddelen. De keuring van valbeveiliging kan worden uitbesteed aan een externe keurmeester, maar mag ook intern worden uitgevoerd door een deskundig keurmeester valbeveiliging. Middels deze training worden medewerkers opgeleid als deskundige in de zin van nationale wetgeving (Arbobesluit).

Startdata

Staan er geen data gepland of komen de geplande data je niet uit? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken via 0341-499744 of info@aabgroep.nl. Wil je liever op de wachtlijst komen zodat we je op de hoogte kunnen houden van nieuwe data? Schrijf je dan in via het inschrijfformulier zonder data.

Inhoud cursus keuren valbeveiliging

Onderwerpen die tijdens de cursus keuren valbeveiliging worden behandeld zijn:

  • Waarom, wanneer en door wie dienen valbeveiligingsmiddelen gekeurd te worden;
  • De achtergronden van het keuren van valbeveiligingsmiddelen
  • Wetgeving, Arbo-wet en productaansprakelijkheid t.a.v. valbeveiliging;
  • De normen voor valbeveiligingsmiddelen: NEN 341, EN 361, EN 363, etc;
  • Typen valbeveiligingsmiddelen (harnasgordels, valstoppers, lijnklemmen, etc);
  • Materiaalsoorten en constructief inzicht t.a.v. valbeveiliging;
  • Het uitvoeren van keuringen aan valbeveiligingsmiddelen;
  • Toepassing van diverse typen checklijsten voor valbeveiliging;
  • Administratieve afhandeling van keuringen van valbeveiliging.

Ook wordt ingegaan op de rol van de externe keurmeester welke keuringen voor derden uitvoert.

Incompany

Geef deze training incompany zodat je medewerkers direct in de praktijk met eigen materialen aan de slag kunnen. Onze docent heeft vooraf contact, om het programma af te stemmen op de situatie binnen jouw organisatie.

Deelnemers

Aantal deelnemers: maximaal 12 personen

Tijdsduur cursus keuren valbeveiliging

Cursusduur: 1 dagdeel

Certificaat cursus keuren valbeveiliging

Deelnemers ontvangen een keurmeestercertificaat welke voldoet aan het arbeidsomstandighedenbesluit. Dit certificaat heeft een adviesgeldigheidsduur van vijf jaar.

Inschrijven Offerte Meer