Inspectie speelgelegenheden - AAB Training & Opleiding

Inspectie speelgelegenheden

Training om zelfstandig inspecties aan speeltoestellen uit te voeren

Doelgroep cursus inspectie speelgelegenheden

De praktisch ingevulde cursus inspectie speelgelegenheden is bedoeld voor medewerkers welke ingezet worden als inspecteur van speelgelegenheden/speeltoestellen volgens het Warenwetbesluit Attractie en Speeltoestellen. De cursus is opgezet voor bijvoorbeeld medewerkers van gemeenten, kinderdagverblijven, overdekte speelplaatsen en eigenaren van speeltuinen.

Doel 

Het inspecteren van speeltoestellen is een wettelijke verplichting sinds 1997. Keuring vindt plaats volgens het Warenwetbesluit Attractie en Speeltoestellen. De inspecties kunnen in eigen beheer worden uitgevoerd, maar kunnen ook uitbesteed worden aan externe keuringsbureaus. Deze training leidt op tot inspecteur om zelfstandig inspecties aan speeltoestellen uit te voeren.

Resultaat

Na het volgen van deze training zijn de opgeleide keurmeesters bevoegd voor het inspecteren van eigen speeltoestellen en speeltoestellen van derden.

Startdata

Staan er geen data gepland of komen de geplande data je niet uit? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken via 0341-499744 of info@aabgroep.nl. Wil je liever op de wachtlijst komen zodat we je op de hoogte kunnen houden van nieuwe data? Schrijf je dan in via het inschrijfformulier zonder data.

Inhoud cursus inspectie speelgelegenheden

De cursus is opgedeeld in een theoriedeel en een praktijkdeel. Hierin komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • speelgelegenheden en speeltoestellen algemeen;
  • betrokken partijen en verplichtingen;
  • wetgeving, waaronder het Warenwetbesluit Attractie en Speeltoestellen;
  • eisen aanspeeltoestellen;
  • eisen aan de ondergrond;
  • beheer van speelgelegenheden;
  • logboek en jaarplan;
  • onderhoud/inspectie;
  • uitvoeren van cases, keuringen in de praktijk.

Incompany 

Geef deze training incompany zodat je medewerkers direct in de praktijk met eigen materialen aan de slag kunnen. Het voordeel van een incompany is dat je medewerkers geen tijd kwijt zijn aan reizen, eigen materiaal kunnen gebruiken en de theorie direct in de praktijk kunnen toetsen. 

Onze docent heeft vooraf contact, om het programma af te stemmen op de situatie binnen jouw organisatie

Deelnemers

Aantal deelnemers: maximaal 12 personen

Tijdsduur cursus inspectie speelgelegenheden

Cursusduur: 1 dag

Certificaat cursus inspectie speelgelegenheden

Na deelname aan de cursus ontvangt de cursist een persoonlijk certificaat. Dit certificaat heeft een adviesgeldigheidsduur van twee jaar.

Opmerking: een fabrikant is wettelijk verplicht om nieuwe speeltoestellen te voorzien van een typekeuring. Deze mag alleen worden uitgegeven door een door het Ministerie van VWS aangewezen keuringsinstantie (AKI). Wij willen er nadrukkelijk op wijzen dat de cursus ingaat op de verplichte jaarlijkse periodieke keuring/inspectie en niet de typekeuring.

Het was een ontspannen cursus. Een praktische en vlotte les. De praktijk was erg duidelijk en veel mogelijkheid om vragen te stellen. 

Hoveniersbedrijf Verkade
Inschrijven Offerte Meer