Keuren hoogwerker - AAB Training & Opleiding

Keuren hoogwerker

Op juiste wijze keuringen aan hoogwerkers uitvoeren en keuringscriteria toepassen

Doelgroep cursus keuren hoogwerker

De cursus keuren hoogwerker is bedoeld voor personen die als interne of externe keurmeester keuringen aan hoogwerkers gaan uitvoeren.

Doel

Sinds de invoering van de Arbowet is het periodiek keuren van hoogwerkers verplicht. Ook de VCA checklist eist deze jaarlijkse keuring van deze machines. De keuringen kunnen worden uitbesteed, maar mogen ook intern worden uitgevoerd door een ter zake deskundige. Middels deze cursus worden medewerkers opgeleid om op de juiste wijze keuringen aan hoogwerkers uit te voeren en keuringscriteria toe te passen, als deskundige in de zin van nationale wetgeving (Arbobesluit).

Resultaat

Na het volgen van deze training is de keurmeester bevoegd voor zowel het keuren van de arbeidsmiddelen voor de eigen organisatie als het uitvoeren van keuringen voor derden.

Startdata

Staan er geen data gepland of komen de geplande data je niet uit? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken via 0341-499744 of info@aabgroep.nl. Wil je liever op de wachtlijst komen zodat we je op de hoogte kunnen houden van nieuwe data? Schrijf je dan in via het inschrijfformulier zonder data.

Inhoud cursus keuren hoogwerker

Theorie en praktijk. In de cursus wordt zowel aandacht besteed aan theoretische achtergronden bij het keuren alsmede het in de praktijk toepassen van de keuringscriteria bij voorhanden zijnde hoogwerkers. Deze worden gekeurd door de aspirant keurmeesters, onder toezicht van de docent. Separaat worden na de cursus de benodigde checklisten verzorgd om in de praktijk te kunnen gebruiken voor de keuringen.

Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Achtergronden van de Machinerichtlijn (CE-markering) hoogwerkers
  • Richtlijn Arbeidsmiddelen (Arbobesluit, hoofdstuk 7) hoogwerkers
  • Wegenverkeerswet voor hoogwerkers
  • Arbowet en productaansprakelijkheid t.a.v. hoogwerkers
  • onafhankelijkheid van de keurmeester
  • materieelbeheersysteem
  • noodzakelijke aanpassingen aan hoogwerkers
  • noodvoorzieningen, aanbrengen van waarschuwingsvoorschriften op hoogwerkers
  • inspecteren van hoogwerkers
  • rapportage van uitgevoerde keuringen aan hoogwerkers

Incompany 

Geef deze training incompany zodat je medewerkers direct in de praktijk met eigen hoogwerkers aan de slag kunnen. Onze docent heeft vooraf contact, om het programma af te stemmen op de situatie binnen jouw organisatie.

Deelnemers

Aantal deelnemers: maximaal 12 personen.

Tijdsduur cursus keuren hoogwerker

Cursusduur: 1 dag

Certificaat cursus keuren hoogwerker

Deelnemers ontvangen een keurmeestercertificaat welke voldoet aan het arbeidsomstandighedenbesluit. Dit certificaat heeft een adviesgeldigheidsduur van vijf jaar.

Inschrijven Offerte Meer