Keuren grondverzetmachine - AAB Training & Opleiding

Keuren grondverzetmachine

Keuringen aan grondverzetmachines zoals shovels, minigravers en kranen

Doelgroep opleiding keuren grondverzetmachines

De opleiding keuren grondverzetmachine, is bedoeld voor personen die als interne of externe keurmeester keuringen aan grondverzetmachines zoals shovels, minigravers en kranen gaan uitvoeren.

Doel

Sinds de invoering van de Arbowet is het periodiek keuren van grondverzetmachines verplicht. Ook de VCA checklist eist deze jaarlijkse keuring van deze machines. De keuringen kunnen worden uitbesteed, maar mogen ook intern worden uitgevoerd door een ter zake deskundige. Middels deze cursus worden medewerkers opgeleid om op de juiste wijze keuringen aan grondverzetmachines uit te voeren en keuringscriteria toe te passen, als deskundige in de zin van nationale wetgeving (Arbobesluit).

Startdata

Staan er geen data gepland of komen de geplande data je niet uit? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken via 0341-499744 of info@aabgroep.nl. Wil je liever op de wachtlijst komen zodat we je op de hoogte kunnen houden van nieuwe data? Schrijf je dan in via het inschrijfformulier zonder data.

Inhoud opleiding keuren grondverzetmachines

Theorie en praktijk. In de cursus wordt zowel aandacht besteed aan theoretische achtergronden bij het keuren alsmede het in de praktijk toepassen van de keuringscriteria bij voorhanden zijnde grondverzetmachines. Deze worden gekeurd door de aspirant keurmeesters, onder toezicht van de docent. Separaat worden na de cursus de benodigde checklisten verzorgd om in de praktijk te kunnen gebruiken voor de keuringen.

Onderwerpen die in de training aan de orde komen, zijn:

  • achtergronden van de Machinerichtlijn (CE-markering) bij grondverzetmachine;
  • richtlijn arbeidsmiddelen (Arbobesluit, hoofdstuk 7);
  • wegenverkeerswet voor grondverzetmachines;
  • Arbowet en productaansprakelijkheid t.a.v. grondverzetmachines;
  • onafhankelijkheid van de keurmeester grondverzetmachines;
  • materieelbeheersysteem grondverzetmachines;
  • noodzakelijke aanpassingen aan grondverzetmachines;
  • noodvoorzieningen, aanbrengen van waarschuwingsvoorschriften op grondverzetmachines;
  • inspecteren van grondverzetmachines;
  • rapportage van uitgevoerde keuringen aan grondverzetmachines.

Incompany

Geef deze training incompany zodat je medewerkers direct in de praktijk met eigen materialen aan de slag kunnen. 

Onze docent heeft vooraf contact, om het programma af te stemmen op de situatie binnen jouw organisatie.

Vraag een offerte op voor meer informatie. 

Deelnemers

Aantal deelnemers: maximaal 12 personen

Tijdsduur opleiding keuren grondverzetmachines

Cursusduur: 1 dag

Certificaat opleiding keuren grondverzetmachines

Na deelname aan de cursus ontvangt de cursist een persoonlijk certificaat. Dit certificaat heeft een adviesgeldigheidsduur van drie jaar.

De cursusdag wordt afgesloten met een praktijktoets.

Inschrijven Offerte Meer