Richtlijn Arbeidsmiddelen - AAB Training & Opleiding

Richtlijn Arbeidsmiddelen

Noodzakelijke stappen om te voldoen aan alle Wet- en Regelgeving

Cursus richtlijn arbeidsmiddelen

Vanuit de Arbowet is gesteld dat je als werkgever verantwoordelijk bent voor de arbeidsmiddelen waarmee je personeel aan de slag gaat. Ook als het om machines gaat die voorzien zijn van CE-markering. 

Vaak blijkt in de praktijk dat de risico's niet goed of zelfs helemaal niet zijn beoordeeld. Het is namelijk een tijdrovende klus om een risicobeoordeling uit te voeren en het vraag veel kennis van de richtlijnen en de normen. 

Wanneer arbeidsmiddelen arbeidsmiddelen toe zijn aan bijvoorbeeld onderhoud, periodieke inspecties en keuringen of wanneer het nodig is dat werknemers opgeleid en geïnstrueerd moeten worden, kun je terugvinden in de 'Gebruiksfase'. 

Tijdens de cursus richtlijn arbeidsmiddelen gaan we aan de slag met het opstellen van een risicobeoordeling en een plan van aanpak voor risicoreductie.

Wie is de doelgroep

De cursus richtlijn arbeidsmiddelen is bedoelt voor jou als je verantwoordelijk bent voor de veiligheid van arbeidsmiddelen in een organisatie. 

Denk bijvoorbeeld aan arbeidsmiddelen zoals machines, installaties of gereedschappen. 

Je kunt werkzaam zijn als medewerker van de technische dienst, maar ook als veiligheidskundige of arbocoördinator.

Wat is het doel

De cursus helpt je met praktische handreikingen hoe je kunt voldoen aan de Richtlijn Arbeidsmiddelen. Je leert het stappenplan om een risicobeoordeling van een machine of installatie uit te kunnen voren. En vervolgens het plan van aanpak op stellen voor risicoreductie. 

Welk resultaat bereik je

Na het volgen van de cursus weet je alle noodzakelijke stappen, zodat je kunt voldoen aan alle relevante Wet- en Regelgeving. 

Wil je meer informatie?

Wil je meer weten over de cursus richtlijn arbeidsmiddelen? Neem gerust contact met ons op via info@aabgroep.nl of 0341-499744.

Startdata

Wat is de inhoud van de cursus

Tijdens de cursus ga je zowel theoretisch aan de slag als met praktijkopdrachten. We behandelen de praktische uitwerking van de Richlijn Arbeidsmiddelen zoals uit het Arbobesluit Hoofdstuk 7. Door de theorie af te wisselen met praktijkopdrachten breng jij je opgedane kennis direct in de praktijk. Het programma zal er als volgt uitzien:

Programma van de training

 • Achtergrond Europese Regelgeving
 • Aansprakelijkheid werkgever
 • Kaderrichtlijn (Arbowet)
 • Stappenplan Richtlijn Arbeidsmiddelen
 • Opdracht: Toetsen minimum eisen
 • Keuren in de gebruiksfase
 • Training, procedures en instructies
 • Risicoanalyse volgens NEN-EN-ISO 12100
 • Opdracht: Uitvoeren risico-analyse
 • Wijziging van installaties
 • Risicoreductie
 • Toepassen Europese normen
 • Opdrachten: Toepassen normen

Hoeveel deelnemers in een groep

Maximaal 10 deelnemers per groep.

Incompany of open inschrijving

De cursus Richtlijn Arbeidsmiddelen is zowel te volgen via de open inschrijving als te boeken als incompany training. 

Zijn er meerdere medewerkers in de organisatie die dezelfde cursus willen volgen of heb je en specifieke vraag waaraan de inhoud van de cursus moet voldoen? Laat het ons weten, we maken graag een offerte op maat voor een incompany training. 

Wat zijn relevante of vervolgtrainingen

Kijk ook eens bij onze veiligheidsopleidingen voor een HVK opleiding, een MVK opleiding, de opleiding Arbo coördinator en meer.

Hoe lang duurt de cursus

Cursusduur: 1 dag

Wat staat er op mijn certificaat

Na het volgen van de cursus ontvang je digitaal een bewijs van deelname.

Inschrijven Offerte Meer
Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke maand een overzicht van de geplande cursussen in jouw branche.