Hoger Veiligheidskundige - HVK - AAB Training & Opleiding

Hoger Veiligheidskundige - HVK

De hoger veiligheidskundige herkent gevaren en biedt de organisatie ondersteuning

Doelgroep opleiding HVK

De opleiding HVK is bij uitstek geschikt voor diegenen die intern of extern verantwoordelijkheid dragen voor veiligheidsissues in de breedste zin van het woord. Deelnemers komen uit diverse bedrijfstakken en hebben te maken met nogal verschillende risicogebieden. Vaak zijn ze verantwoordelijk voor kwaliteit, veiligheid, milieu en arbo en geven ze leiding aan risicovolle processen, houden ze toezicht op risicovolle projecten of zijn ze op beleidsniveau actief. De overeenkomst tussen de deelnemers is dat zij hun professionaliteit verder willen vergroten en hun veiligheidskundige kennis willen verdiepen. En met het diploma Hogere Veiligheidskunde maken de deelnemers hun kennisniveau aantoonbaar.

Doel

Als hoger veiligheidskundige leiden wij u op en verwachten wij van u dat u, als deskundige professional, intern of extern ondersteuning verleent bij het beheersen van (veiligheid)risico’s.

Dit uit zich in:

 • Initiëren, uitwerken en richting geven aan het te voeren veiligheidsbeleid;
 • Gevraagd en ongevraagd (proactief) adviseren rond beheersing van veiligheidsthema’s;
 • Het managen van en toezicht houden op complexe risicovolle werkzaamheden en projecten;
 • Het leidinggeven aan een team van middelbaar en hoger veiligheidskundigen om risicovolle werkzaamheden en projecten op veiligheidsgebied te coördineren en te controleren;
 • Als gesprekspartner voor andere deskundigen en externe toezichthouders optreden.

Met name de combinatie van managementvaardigheden, adviesvaardigheden en het beschikken over voldoende kennis zijn competenties die cruciaal zijn voor het goed kunnen functioneren als hoger veiligheidskundige. Deze aspecten staan daarom centraal in onze opleiding.

Uiteraard komt daarbij ook het richting geven aan je eigen professionele ontwikkeling aan de orde.

Startdata

Staan er geen data gepland of komen de geplande data je niet uit? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken via 0341-499744 of info@aabgroep.nl. Wil je liever op de wachtlijst komen zodat we je op de hoogte kunnen houden van nieuwe data? Schrijf je dan in via het inschrijfformulier zonder data.

Inhoud HVK

De opleiding omvat 5 modules en de eindopdracht:

 • Module 1: kennis van risicogebieden;
 • Module 2: competenties van de HVK-er;
 • Module 3: beleid en organisatie;
 • Module 4: procesveiligheid;
 • Module 5: (externe) risicobeheersing;
 • Eindopdracht: scriptie.

Onze HVK opleiding is een door Hobéon SKO toegelaten opleiding.

Deelnemers

Aantal deelnemers: maximaal 15 deelnemers

Tijdsduur HVK

Opleidingsduur: De doorlooptijd bedraagt 17 maanden. De lessen verzorgen we in 36 dagen. Rond de modules zijn er diverse aanvullende opdrachten.

Diploma HVK

Als alle opdrachten met een voldoende zijn afgesloten en de deelnemer bij meer dan 80% van het cursorisch onderwijs aanwezig geweest dan ontvangt de deelnemer een diploma “Hoger veiligheidskundige”. Dit diploma wordt afgegeven namens Kader en geeft de deelnemer de mogelijkheid zich als veiligheidskundige te laten certificeren bij de stichting Hobéon-SKO (Stichting voor de Certificatie van Vakbekwaamheid).

Inschrijven Offerte Meer
Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke maand een overzicht van de geplande cursussen in jouw branche.