Werkverantwoordelijke en Installatieverantwoordelijke - AAB Training & Opleiding

Werkverantwoordelijke en Installatieverantwoordelijke

Installatie- werkverantwoordelijke volgens de NEN 3140, ook wel IV / WV NEN 3140

Cursus NEN 3140 Werkverantwoordelijke en Installatieverantwoordelijke

Een werkverantwoordelijke geeft leiding aan VP-ers en VOP-ers en is verantwoordelijk voor de uitgevoerde werkzaamheden. Samen met de installatieverantwoordelijke zorgt hij ervoor dat er veilige procedures zijn voor de werkzaamheden. De werkverantwoordelijke moet vooral goed kunnen inschatten wat voor risico's het uitvoerende personeel loopt en de werknemers hiervan op de hoogte brengen. 

De installatieverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de elektrische installatie en de elektrische arbeidsmiddelen die in het bedrijf worden gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan de periodieke inspecties. Een installatieverantwoordelijke is bijna altijd vanaf het begin betrokken bij nieuwbouw, wijzigingen of uitbreidingen.

Samen overleggen de werk- en installatieverantwoordelijke over de te volgen procedures zodat werkzaamheden veilig worden uitgevoerd.

Wie is de doelgroep

De werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van de werknemers. Voor wat betreft de elektro­technische werkzaamheden legt de werkgever de inhoudelijke verantwoordelijkheid neer bij de werkverantwoordelijke: een mbo+ elektrotechnisch geschoolde medewerker met organisatietalenten. Wil jij benoemd worden of ben jij tot werkverantwoordelijke of installatieverantwoordelijke benoemd? Dan kun je deze opleiding volgen. 

Wat is het doel

Middels deze cursus worden medewerkers opgeleid tot installatieverantwoordelijke / werkverantwoordelijke volgens de NEN 3140, ook wel IV / WV NEN 3140 genoemd. Het doel van de cursus NEN 3140 Werk- en Installatieverantwoordelijke is om jou als leidinggevende die verantwoordelijk is voor het elektrotechnische veiligheidsbeleid binnen de onderneming, te leren een beleid op te zetten zodat medewerkers worden aangestuurd volgens de vereiste regelgeving. 

Welk resultaat bereik je

Na afloop van de cursus ben je op de hoogte van alle risico's van het werken aan en bij elektrische installaties. Je kunt de nodige maatregelen nemen om werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren. Je kunt door je werkgever worden aangesteld als werk- of installatieverantwoordelijke.

Wil je meer informatie?

Vraag voor meer informatie een offerte bij ons op, of neem contact op via info@aabgroep.nl of 0341-499744.

Startdata

Wat is de inhoud van de cursus

Gevaren en risico’s kunnen inschatten bij elektrotechnische werkzaamheden en elektrotechnische handelingen op een veilige manier kunnen uit voeren. De volgende onderwerpen worden onder andere behandeld:

Elektrotechnische gevaren en ongelukken

 • Elektrotechnische gevaren
 • Elektrocutie
 • Kortsluiting
 • Voorkomen van kortsluiting

Elektrotechnische bedrijfsvoering en wetgeving

 • Wetgeving en historie
 • Arbowetgeving
 • De NEN 3140

Veilig werken door deskundig personeel, procedures en PBM’s

 • Inleiding
 • Personeel
 • Periodieke instructie
 • Werk- en onderhoudsprocedures
 • Het implementeren van NEN 3140 in de organisatie
 • Het leiding geven aan veilig werken
 • Uitbesteden van werkzaamheden
 • Inspectie van elektrische installaties
 • Keuring van arbeidsmiddelen
 • Het opstellen, uitvoeren en beheren van inspectieplannen
 • Spanningsloos werken
 • Toestemming om met de werkzaamheden te mogen beginnen
 • Werken in de nabijheid van actieve delen

Hoeveel deelnemers in een groep

De groepen van deze opleiding bestaan uit maximaal 12 personen. Op deze manier is de interactie tussen de verschillende deelnemers optimaal en is er genoeg tijd en persoonlijke aandacht voor iedereen.

Incompany of open inschrijving

Volg een van de open inschrijvingen bij jou in de buurt. Bekijk de startdata in het cursusmenu of schrijf je direct in

Wil je liever een incompany cursus werk- en installatieverantwoordelijke organiseren? De voordelen van een incompany organiseren is dat de cursus specifiek toegespitst kan worden op de werkzaamheden binnen de organisatie. De docent zal van te voren contact opnemen om knelpunten en vragen door te nemen. Voor meer informatie kun je uiteraard contact opnemen of een offerte aanvragen.

Wat zijn relevante of vervolgtrainingen?

Kijk ook eens bij onze andere NEN 3140 cursussen, zoals het keuren van elektrische arbeidsmiddelen.

Hoe lang duurt de cursus

Cursusduur: 1 dag

Wat staat er op mijn certificaat

Na deelname aan de cursus ontvang je een persoonlijk certificaat. Dit certificaat heeft een adviesgeldigheidsduur van drie jaar.

Wat houdt een adviesgeldigheid in? Lees het hier.

Verschil werk- en installatieverantwoordelijke

De installatieverantwoordelijke en werkverantwoordelijke hebben elk een eigen specifiek werkdomein. De installatieverantwoordelijke is niet boven de werkverantwoordelijke gesteld en evenmin is de werkverantwoordelijke boven de installatieverantwoordelijke gesteld. De verantwoordelijkheden zijn op elkaars werkdomeinen afgestemd en mogen elkaar niet overlappen. De verantwoordelijkheid voor installaties kan van de een naar de ander worden overgedragen. Tot de doelgroep van de NEN 3140 cursus werk- en installatieverantwoordelijke behoren een hoofd technische dienst, leidinggevende medewerkers, leidinggevende monteurs van elektrotechnische installatiebedrijven, industriële organisaties, etc.

Verantwoordelijkheden bij de functie

De Installatieverantwoordelijke en de werkverantwoordelijke zijn belangrijke functies binnen de organisatie als het gaat om elektrische veiligheid. De installatieverantwoordelijke is eindverantwoordelijk voor de elektrische installatie en de elektrische arbeidsmiddelen die in het bedrijf worden gebruikt. Dit gaat zowel over de veiligheid maar ook over de bedrijfszekerheid van de elektrische installatie. De werkverantwoordelijke daarentegen geeft leiding aan VP-ers en VOP-ers en is verantwoordelijk voor de uitgevoerde werkzaamheden. Je zorgt in overleg met de installatieverantwoordelijke onder andere voor veiligheidsprocedures die voor de werkzaamheden benodigd zijn. 

De installatieverantwoordelijke is verantwoordelijk voor:

 • de elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen. 
 • het in stand houden van de veiligheid van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen, door regelmatige inspecties en tijdig herstel van gevonden gebreken;
 • het opzetten van een toegangsregeling voor ruimten met elektrisch gevaar;
 • het vaststellen van procedures voor bediening van de installatie;
 • het goedkeuren van plannen voor de uitvoering van werkzaamheden, maar niet hoe om te gaan met de werkrisico’s;
 • het toestemming geven voor de aanvang van werkzaamheden

De werkverantwoordelijke is verantwoordelijk voor:

 • het vaststellen van de risico’s verbonden aan werkzaamheden;
 • het opstellen van plannen voor werkzaamheden;
 • het kiezen van de juiste uitvoerende voor werkzaamheden;
 • het bepalen van de juiste werkwijze, hulpmiddelen en beschermingsmiddelen;
 • het instrueren van de uitvoerende bij werkzaamheden;
 • het verzorgen van toezicht bij werkzaamheden.

Inschrijven Offerte Meer
Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke maand een overzicht van de geplande cursussen in jouw branche.