NEN 3140 - AAB Training & Opleiding

NEN 3140

Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning

Opties

Veilig werken met elektrische apparatuur

In het kader van de Arbowet moet je als bedrijf ervoor zorgen dat personeel veilig kan werken. Het werken aan of bij elektrische installaties brengt namelijk risico's met zich mee, denk bijvoorbeeld aan het krijgen van een schok, brand of zelfs ontploffing. Voor het werken met elektrische installaties - laagspanning, is de norm NEN 3140 ontwikkeld. Als je werkzaamheden uitvoert volgens de NEN 3140 wordt dit door de inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie) geaccepteerd. 

Je voldoet dan aan de betreffende wettelijke verplichtingen van het Areidsomstandighedenbesluit.

Verschil NEN 1010 / NEN 3140

De NEN 1010 en de NEN 3140 zijn beide bekende normen binnen de installatiebranche. Maar wat is het verschil tussen de NEN 1010 en NEN 3140? 

De NEN 1010 gaat over de eisen voor het ontwerpen en aanleggen van de installatie. In de NEN 1010 staan de afspraken betreffende de minimumveiligheidseisen voor laagspanningsinstallaties in de woning-, utiliteitsbouw en de industrie om aan het Bouwbesluit te kunnen voldoen.

De NEN 3140 gaat over de manier waarop installateurs met elektrische laagspanningsinstallaties omgaan.

Wie is waar verantwoordelijk voor

Om te werken aan elektrische installaties moet je hiervoor bevoegd zijn. In een bedrijf moeten dan ook afspraken worden gemaakt wie waarvoor wordt aangewezen.

Verschillende verantwoordelijkheden:

  • De Installatie verantwoordelijke, is verantwoordelijk voor de elektrotechnische bedrijfsvoering
  • De Werkverantwoordelijke, is verantwoordelijk voor elektrotechnische werkzaamheden
  • Een Vakbekwaam persoon (VP), die de risico's van elektrotechnische werkzaamheden kan inschatten
  • Een Voldoende Onderricht persoon (VOP), die na instructie van de VP elektrotechnische werkzaamheden van beperkte omvang kan uitvoeren
  • Verder moeten alle medewerkers die werken met elektrische apparatuur voorgelicht worden over de gevaren van elektriciteit en veilige werkmethoden

Welke cursus volg jij?

Kies hierboven in het menu welke cursus jij wilt volgen. De cursussen zijn zowel incompany te boeken als te volgen via de open inschrijving. Tot snel, bij een van onze trainingen of opleidingen!

Offerte Meer