Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) - AAB Training & Opleiding

Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA)

Opleiden van de cursist tot erkend Buitengewoon Opsporingsambtenaar

Doelgroep cursus BOA

De cursus BOA is bedoeld voor inspectiediensten van gemeenten en bij organisaties zoals de Nederlandse Spoorwegen, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Zij zijn werkzaam in zogenaamde domeinen: Openbare ruimte, Milieu en Welzijn, Onderwijs, openbaar vervoer, inkomen en zorg, generieke opsporing en de Politie-BOA. Per domein gelden specifieke opleidingseisen. De BOA-werkgever moet de noodzaak voor de opsporingsbevoegdheid aantonen en de (potentiële) BOA moet voldoen aan de eisen van betrouwbaarheid (onbesproken gedrag) en bekwaamheid (opleiding).

Doel

Opleiden van de cursist tot erkend Buitengewoon Opsporingsambtenaar.

Resultaat

Na het volgen van deze training en het slagen voor het examen, voldoet de cursist aan de gestelde eisen door het Ministerie van Justitie voor het uitoefenen van de functie van Buitengewoon Opsporingsambtenaar.

Startdata

Zijn er nog geen data gepland, of komen de geplande data en locatie je niet uit? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken via 0341-499744 of info@aabgroep.nl. Je kunt je ook inschrijven zonder data. Zodra we nieuwe data plannen nemen we dan contact met je op!

Inhoud cursus BOA

De inhoud van de cursus is samengesteld conform de eindtermen, welke door het Ministerie van Justitie zijn vastgesteld: inleiding recht; recht in het algemeen; de Nederlandse politie; de Nederlandse staatsinrichting; de rechterlijke organisatie materieel strafrecht, formeel strafrecht, proces-verbaal.

Het onderdeel Sociale Vaardigheden maakt geen deel uit van de eindtermen en daardoor ook niet van het examen. Dit neemt niet weg dat de ontwikkeling van Sociale Vaardigheden door het Ministerie van Justitie als onontbeerlijk onderdeel van de opleiding tot Buitengewoon Opsporingsambtenaar wordt beschouwd. Afhankelijk van de behoefte zal dit onderdeel worden gegeven.

Deelnemers

Aantal deelnemers: maximaal 12 personen

Tijdsduur cursus BOA

Cursusduur eindtermen (het geëxamineerde gedeelte): 10 dagen – (60 uren)

Cursusduur Sociale Vaardigheden (niet-geëxamineerd gedeelte): 2 dagen – (12 uren)

Cursusduur herhaling: 5 dagen ( 30 uren)

Examen cursus BOA

Om aan te tonen dat aan de bekwaamheidseisen wordt voldaan, zal er een examen moeten worden afgelegd. Dit examen zal worden verzorgd en afgenomen door een onafhankelijke instantie. De organisatie hiervoor is in handen van het CITO te Arnhem. Daarnaast zal er een examencommissie zijn. Het examen wordt, met uitzondering van het proces-verbaal, afgenomen door middel van meerkeuzevragen.

Het examen wordt digitaal afgenomen en bestaat uit twee delen:

Rechtskennis 50 meerkeuzevragen – duur maximaal 90 minuten

Proces-verbaal 14 meerkeuzevragen – duur maximaal 45 minuten

Certificaat

Wanneer de cursist geslaagd is voor het examen, ontvangt deze een persoonlijk certificaat. Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van vijf jaar.

Inschrijven Offerte Meer
Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke maand een overzicht van de geplande cursussen in jouw branche.