Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) - AAB Training & Opleiding

Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA)

Opleiden van de cursist tot erkend Buitengewoon Opsporingsambtenaar

Opleiding Buitengewoon Opsporingsambtenaar - BOA

De opleiding BOA is bedoeld voor inspectiediensten van gemeenten en bij organisaties zoals de Nederlandse Spoorwegen, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Je bent werkzaam in zogenaamde domeinen: Openbare ruimte, Milieu en Welzijn, Onderwijs, openbaar vervoer, inkomen en zorg, generieke opsporing en de Politie-BOA. 

Per domein gelden specifieke opleidingseisen. De BOA-werkgever moet de noodzaak voor de opsporingsbevoegdheid aantonen en de (potentiële) BOA moet voldoen aan de eisen van betrouwbaarheid (onbesproken gedrag) en bekwaamheid (opleiding).

Wie is de doelgroep

De BOA opleiding is iets voor jou als je aan de slag wilt als handhaver in de openbare ruimte en aangesteld wilt worden als Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) domein 1.

Er is geen specifieke vooropleiding vereist. Het opleidingsniveau wordt ingeschaald op MBO 3 niveau.

Wat is het doel

De opleiding bereid je voor op het landelijke BOA examen en op de dagelijkse praktijk als handhaver. 

Welk resultaat bereik je

Na het volgen van deze training en het slagen voor het examen, voldoe je aan de gestelde eisen door het Ministerie van Justitie voor het uitoefenen van de functie van Buitengewoon Opsporingsambtenaar.

Wil je meer informatie?

Vraag een offerte op om de mogelijkheden te bespreken, of neem contact op via info@aabgroep.nl of 0341-499744.

Startdata

Zijn er nog geen data gepland, of komen de geplande data en locatie je niet uit? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken via 0341-499744 of info@aabgroep.nl. Je kunt je ook inschrijven zonder data. Zodra we nieuwe data plannen nemen we dan contact met je op!

Wat is de inhoud van de opleiding

De inhoud van de cursus is samengesteld conform de eindtermen, welke door het Ministerie van Justitie zijn vastgesteld: inleiding recht; recht in het algemeen; de Nederlandse politie; de Nederlandse staatsinrichting; de rechterlijke organisatie materieel strafrecht, formeel strafrecht, proces-verbaal. De opleiding bestaat uit een theorie en een praktijkgedeelte. 

In 7 dagen wordt de theoriemodule Rechtskennis behandeld met de volgende onderdelen:

 • Staatsinrichting en wetgeving
 • De buitengewoon opsporingsambtenaar
 • Ethiek
 • Aangifte en klacht
 • materieel strafrecht
 • formeel strafrecht
 • Proces-verbaal
 • De rechtelijke macht

Het praktijkgedeelte bestaat uit 3 dagen over gespreks- en benaderingstechnieken met de volgende onderdelen:

 • Wet- en regelgeving
 • Het invullen van een combibon
 • Gesprekstechnieken
 • Benaderingstechnieken
 • AB-gedrag
 • Doel-Aanpak-Analyse

Leeromgeving en lesmateriaal

Bij de opleiding BOA wordt het BOA boek en het lesboek Gespreks- en benaderingstechnieken, gebruikt die volledig op de examens zijn afgestemd. Naast een heldere schrijfstijl zijn vele schema's, casussen, voorbeelden en praktijkfoto's opgenomen.

Ook krijg je toegang tot de elektronische leeromgeving (ELO). Op de ELO vindt je tal van handige zaken zoals de cursusagenda, het  lesrooster en oefentoetsen. Een geweldig hulpmiddel bij de studie. Je merkt door het maken van de oefentoetsen waar jouw zwakke punten zitten zodat je hier meer focus op kunt leggen. Ook staat bij elke fout beantwoorde vraag aangegeven waar het juiste antwoord te vinden is in de cursusmap. Een ideaal hulpmiddel voor jouw studie.

Hoeveel deelnemers in een groep

Aantal deelnemers: maximaal 12 personen

Incompany of open inschrijving

De opleiding tot BOA is zowel incompany te organiseren als via de open inschrijving te volgen. Een paar keer per jaar start de opleiding op verschillende locaties in Nederland. Bekijk de startdata in het cursusmenu en schrijf je direct in!

Zijn er meerdere medewerkers die de opleiding tot BOA willen volgen? Vraag ons dan naar de incompany mogelijkheden.

Wat zijn relevante of vervolgtrainingen

Als je het BOA getuigschrift hebt behaald en je bent aangesteld als BOA domein 1, dan ben je verplicht te starten met de Permanente her- en bijscholing (PHB) zodat je bevoegdheid na 5 jaar kan worden verlengd. In 5 jaar moet je 4 modules halen om je bevoegdheid te kunnen verlengen.

Hoe lang duurt de opleiding

De opleiding bestaat uit 10 opleidingsdagen en 2 examen momenten. 

Opleidingsduur module Rechtskennis: 7 dagen

De 8e dag vindt het examen Rechtskennis plaats. 

Opleidingsduur moduele Gespreks- en benaderingstechnieken: 3 dagen

De 12e dag vindt het praktijkexamen Gepsreks- en benaderingstechnieken plaats. 

Examen opleiding BOA

Om aan te tonen dat aan de bekwaamheidseisen wordt voldaan, zal er een examen moeten worden afgelegd, het landelijke examen Rechtskennis en Gespreks- en benaderingstechnieken. Het examen Rechtskennis bestaat uit 50 meerkeuzevragen. Het examen Gespreks- en benaderingstechnieken is een praktijkexamen. Dit examen zal worden verzorgd en afgenomen door een onafhankelijke instantie bij het Examenbureau Toezicht en Handhaving (ExTH). 

Ben je gezakt voor één van de examens, dan kun je met onze opleidingscoördinator een nieuwe datum afstemmen voor een herexamen.

Wat staat er op mijn certificaat

Wanneer de cursist geslaagd is voor het examen, ontvangt deze een persoonlijk certificaat. Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van vijf jaar.

Inschrijven Offerte Meer
Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke maand een overzicht van de geplande cursussen in jouw branche.