Beheer begraafplaatsen - AAB Training & Opleiding

Beheer begraafplaatsen

Voor beheerders van begraafplaatsen

Doelgroep cursus beheer begraafplaatsen

De cursus beheer begraafplaatsen is bedoeld voor medewerkers en beheerders van begraafplaatsen.

Doel

Deze training richt zich op de voorbereiding en het begeleiden van aanleg- en onderhoudswerkzaamheden op begraafplaatsen. Ook staat het verstrekken van informatie en begeleiden van derden (zoals begrafenisondernemers en nabestaanden) centraal.

Resultaat

Na het volgen van deze training hebben de deelnemers kennis van de huidige wet- en regelgeving en weten zij hun werkzaamheden op een veilige en respectvolle manier uitvoeren.

Startdata

Zijn er nog geen data gepland, of komen de geplande data en locatie je niet uit? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken via 0341-499744 of info@aabgroep.nl. Je kunt je ook inschrijven zonder data. Zodra we nieuwe data plannen nemen we dan contact met je op!

Inhoud cursus beheer begraafplaatsen

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • verleden, heden en ontwikkelingen bij het begraven;
  • wettelijke kaders bij begraven;
  • inrichting en voorzieningen;
  • graven delven en sluiten;
  • beheren en onderhouden van graven;
  • ruimen van de graven;
  • uitvaart, uitvaartbegeleiding en verzorging;
  • persoonlijke veiligheid en de arbeidsomstandigheden;
  • aanleg en uitbreiding van begraafplaatsen;
  • materiaalkennis en symbolieken.

In overleg is het mogelijk tot programmatische wijzigingen te komen. Onze docent neemt ter voorbereiding op de training contact met u op om het programma zoveel mogelijk af te stemmen op uw situatie.

Deelnemers

Aantal deelnemers: maximaal 12 personen.

Tijdsduur

Cursusduur: 4 dagen

Certificaat cursus beheer begraafplaatsen

Na deelname aan de cursus ontvangt de cursist een persoonlijk certificaat met een adviesgeldigheidsduur van vijf jaar.

Wat houdt een adviesgeldheidduur in? Hierover kun je meer lezen in het artikel ‘het opleidings.. wat??

Inschrijven Offerte Meer