VCA VOL Examen - AAB Training & Opleiding

VCA VOL Examen

Het examen voor Operationeel Leidinggevenden

VCA VOL examen

De cursus “Veiligheid voor Leidinggevenden VCA” is bestemd voor operationeel leidinggevenden, projectleiders en toezichthouders met de functie hoger dan meewerkend voorman en is gericht op het behalen van het officiële VCA-VOL-veiligheidscertificaat.

Waarom een VCA VOL certificaat? 

Om ongevallen en incidenten tot een minimum te beperken dienen leidinggevenden goede instructies te krijgen om een voorbeeldfunctie voor de medewerkers te vervullen. Een ongeval of incident betekent voor de werkgever namelijk altijd verlies. Naast mogelijke letsels treedt er altijd tijdverlies op door herstelwerkzaamheden. Daarbij komt altijd aan de orde wie verantwoordelijk en daarmee aansprakelijk is.

Wat is de inhoud van het examen

Tijdens het VCA VOL - examen komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Arbowet, milieuwetgeving en Europese richtlijnen;
  • veiligheidsprocedures en werkinspecties;
  • bedrijfsnoodplannen;
  • het bevorderen van veilig werken;
  • veiligheidsmanagement;
  • risico inventarisatie en –evaluatie;
  • gevarenbronnen, het ontstaan van ongevallen;
  • toxicologie en ergonomie (begrippen, basiskennis).

Tijdsduur 

Het examen duurt 105 minuten.

Examen 

Het examen, van 105 minuten, kan worden afgenomen direct aansluitend op de cursus of op een nader te bepalen tijdstip. Van de 70 meerkeuzevragen moeten er 49 goed beantwoord zijn. Het examen VOL-VCA toetst de kandidaat op zijn kennis van zowel Basisveiligheid VCA (40 van de 70 vragen) als van Veiligheid voor Leidinggevenden VCA (30 vragen).

Certificaat 

Na het met voldoende resultaat afleggen van het VOL-VCA-examen ontvangt de cursist het landelijk erkende, persoonlijke certificaat VOL-VCA. Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van tien jaar.

Incompany of open inschrijving

Zijn er meerdere medewerkers die het VCA VOL examen moeten halen? Dan kan het voordelig zijn om een incompany te boeken. Bij een incompany kun je medewerkers verschillende niveaus en vormen tegelijkertijd laten afleggen. Maak bijvoorbeeld een groep VCA basisveiligheid, VCA VOL, VCA voorleesexamen en VCA in verschillende talen. Vraag een offerte op voor de mogelijkheden. 

Liever deelnemers een open inschrijving examen laten volgen? Bekijk de startdata en plan een moment bij jou in de buurt.

Inschrijven Offerte Meer
Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang elke maand een overzicht van de geplande cursussen in jouw branche.