Subsidiemogelijkheden - AAB Training & Opleiding

Subsidiemogelijkheden

Subsidiemogelijkheden voor trainingen van AAB Training en Opleiding

Voor veel trainingen van AAB zijn er subsidiemogelijkheden. 

Op deze pagina vind je meer informatie over:

Colland subsidie voor de groensector

Veel trainingen van AAB komen in aanmerking komen voor de subsidies van Colland Arbeidsmarkt. Voor verschillende sectoren zijn subsidiemogelijkheden. Sectoren die in aanmerking komen voor vergoedingen zijn:

Voor hoveniers is er een individueel budget beschikbaar. Wil je een opleiding of cursus volgen, dan kun je dit budget besteden aan cursussen ie bijdragen aan groei of verdieping in werk of functie. Meer informatie:

Subsidieregeling Colland Arbeidsmarkt

NL leert door

Vanaf 6 juli 2020 kun je als werkgever de NOW 2.0 regeling aanvragen. Heb je een NOW 2.0 regeling aangevraagd, dan ben je verplicht om werknemers te stimuleren aan scholing te doen. Het kabinet helpt hierbij met de subsidieregeling NL leert door. 

Je kunt als werknemer, flexwerker, zzp'er, ondernemer of werkzoekende ontwikkeladvies aanvragen of scholing volgen voor behoud van werk of om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Meer informatie:

NL leert door

Europees Sociaal Fonds (ESF) voor gehandicapten en werklozen

Het ESF is opgericht om werklozen en gehandicapten aan een nieuwe of betere baan te helpen. Het is bedoelt voor het terugdringen van de jeugdwerkloosheid en reïntegratie op de arbeidsmarkt. Denk aan bepaalde groepen werklozen, zoals 55-plussers, mensen met een beperking, laagopgeleiden en ex-gedetineerden. 

In 2020 is het niet meer mogelijk om ESF-subsidie aan te vragen

Het fonds is gesloten in afwachting van het nieuwe Europese kaderprogramma 2021-2027. Het is al wel zeker dat het ESF terugkeert in het nieuwe programma onder de naam ESF+. De focus van ESF+ komt te liggen op de kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheden om langjarige trajecten te ondersteunen. 

Ontwikkelingsfonds Wij Techniek voor de technische installatiebranche

Het ontwikkelingsfonds 'Wij Techniek' is speciaal voor de technische installatiebranche. Wij Techniek (voorheen OTIB) is een samenwerkingsverband van de vakbonden CNV Vakmensen, De Unie en FNV metaal en de werkgeversorganisatie NVKL en Techniek Nederland. 

Meer informatie over Wij Techniek

OOM subsidie voor sociale partners in de metaalbewerking

Wil je als metaalbewerkingsbedrijf tegemoetkoming in de scholingskosten van medewerkers dan kun jij je aansluiten bij OOM.

Ben je aangesloten bij OOM dan kun je 50% van de scholingskosten van een medewerker aanvragen, tot maximaal € 750,- per jaar.

Meer informatie: OOM subsidie

SOOB Subsidie voor transport en logistiek

Wil je werknemers opleiden voor een branchekwalificerend certificaat of diploma, dan kun je subsidie aanvragen bij SOOB Subsidiepunt. Er zijn veel opleidingen en cursussen voor chauffeurs (code 95), logistiek personeel, middenkader, maar ook voor verticaal transport. 

Ook voor veel nascholingscursussen en praktijkopleidingen ontvang je een bepaald bedrag. 

Wil je meer weten over SOOB?

AAB Training en Opleiding kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het wel of niet verkrijgen van subsidie.