Werkgevers moeten blootstelling aan gevaarlijke stoffen en beroepsziekten terugdringen - AAB Training & Opleiding

Werkgevers moeten blootstelling aan gevaarlijke stoffen en beroepsziekten terugdringen

Arbo

21 oktober 2021 | Uit het nieuwe rapport van Inspectie SZW over de periode 2016-2022 blijkt dat het bij bedrijven ontbreekt aan kennis over de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Maar ook de acute en chronische risico's die medewerkers lopen als ze werken met deze gevaarlijke stoffen. Daarnaast blijkt dat de mate waarin medewerkers worden blootgesteld vaak niet helder is. 

Volgens Inspectie SZW moeten het bewustzijn en het toezicht op het werken met gevaarlijke stoffen vele malen beter. De gezondheidsrisico's van het werken met gevaarlijke stoffen moet zo klein mogelijk zijn. Ook na het werkzame leven. 

Werkgever, neem verantwoordelijkheid

Werkgevers worden opgeroepen om hun verantwoordelijkheid te nemen. Alleen door het in kaart brengen van gevaarlijke stoffen bij jou in de organisatie en het toezien op zo min mogelijk blootstelling aan gevaarlijke stoffen kunnen we beroepsziekten terugdringen. 

Wanneer bedrijven wél maatregelen nemen, dan wordt het risico vaak niet bij de bron aangepakt. Al snel wordt gekozen voor persoonlijke beschermingsmiddelen, terwijl er ook vaak veiligere alternatieven zijn, of productieprocessen kunnen worden aangepast. 

Gevaarlijke stoffen bij jou in de organisatie

Als onderdeel van de Kader Group kunnen wij je van training tot advies ondersteunen. We helpen je de gevaarlijke stoffen bij jou in de organisatie in kaart te brengen en brengen advies uit over de meest optimale maatregelen. 

Het volledige rapport van Inspectie SZW: Toezicht op het werken met gevaarlijke stoffen 2016-2020