Week van de begraafplaats - AAB Training & Opleiding

Week van de begraafplaats

Groen

'Tussen kunst & kist'

Van 26 mei tot 3 juni vindt de week van de begraafplaats weer plaats in Nederland. Het is een initiatief om de consument vertrouwder te maken met begraven en begraafplaatsen. De oorsprong van deze week ligt bij de ASCE (Association of Significant Cemeteries Europe). 

Doel

De ASCE is een organisatie die als doel heeft Europese begraafplaatsen onder de aandacht te brengen als fundamenteel onderdeel van ons erfgoed. Sinds 2014 wordt de week van de begraafplaats ook in Nederland georganiseerd, Internationaal werd de week van de begraafplaats al 15 keer georganiseerd. 

Wat is er te doen?

Tijdens de week van de begraafplaats lichten vele beheerders de bezoekers in over de natuurwaarde en het historisch belang van de begraafplaats. Ook wordt er gesproken over grafrituelen en kunstuitingen op begraafplaatsen. Mogelijkheden op het gebied van graven, asbestemmingen, onderhoud en kosten komen ook aan bod. Dit door middel van rondleidingen, lezingen, concerten, thematentoonstellingen en open dagen. Verwondering en betrokkenheid bij ons funerair erfgoed staan hierbij voorop.

Bekijk hier de activiteitenkalender om te zien welke begraafplaatsen je kunt bezoeken en wat je kunt doen. 

Bron: stad+gor

Publicatie: 05-2018