​Vrijwillig betekent niet vrijblijvend - AAB Training & Opleiding

​Vrijwillig betekent niet vrijblijvend

Groen

18 september 2020 | ”Gevaren lijken te worden onderschat en gebagatelliseerd”. Inspectie SZW deelt een belangrijk onderzoek naar veilig werken onder vrijwilligers in de sector bos en natuur. Lang niet altijd blijkt veilig werken vanzelfsprekend.

Veilig en gezond werken wordt belangrijk gevonden, maar vrijwilligers zijn niet altijd inhoudelijk bekend met hun rechten en plichten.

Voor brancheorganisaties en terreinbeheerders valt er dus nog wat winst te behalen.

Het belang van veilig en gezond werken in de sector bos en natuur

Uit het rapport ‘Houding en gedrag ten aanzien van de Arbowet en regelgeving van beheervrijwilligers in de sector bos en natuur’, blijkt dat beheervrijwilligers wel van het bestaan van de Arbowet weten, maar het inhoudelijk niet of onvoldoende kennen.

Hoe zorg je ervoor dat beschikbare informatie over veilig en gezond werken beter landt bij de beheervrijwilliger? Hoe zorg je ervoor dat plichten die de vrijwilligers hebben tot het naleven van de Arbowet bekend zijn bij hen?

De branchevereniging VBNE is al gestart met een traject om de rechten en plichten van de Arbowet inzichtelijk te krijgen en beter onder de aandacht te brengen bij beheervrijwilligers.

Een manier om het veiligheidsbewustzijn te vergroten bij vrijwilligers is het aanbieden van cursussen en trainingen.

Trainingen en opleidingen voor veilig en gezond werken in het bos en in de natuur

AAB Training en Opleiding heeft tal aan cursussen voor de sector bos en natuur beschikbaar. Natuurlijk kunnen we ook trainingen op maat maken. Zodat het past bij wat de vrijwilliger voor werk doet.

Denk bijvoorbeeld aan de cursus Hulpverlening Geïsoleerde Arbeid. Eigenlijk een BHV’er, maar dan gespecificeerd op werkzaamheden in de openbare ruimte. Je krijgt meer inzicht in de ongelukken die kunnen gebeuren in een bos of natuurgebied.

Hoe vaak wordt er een kettingzaag ter hand genomen? Ook vrijwilligers werken veel met materialen en machines. De gevaren hiervan worden vaak onderschat. Ga eens na wat er precies aan werkzaamheden voorkomen.

AAB helpt je graag op weg met het opzetten van een werkend opleidingsplan. Voor organisaties die het spoor bijster raken door alle wet en regelgeving, verplichte (herhalings)trainingen en wie wat moet doen is het adviestraject inventarisatie opleidingsplan.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

  

Wil je het volledige rapport ‘Houding en gedrag ten aanzien van de Arbowet en regelgeving van beheervrijwilligers in de sector bos en natuur’ inzien? Dat kan hier


Bron: Inspectie SZW