Veilig werken met rolsteigers nog steeds niet vanzelfsprekend - AAB Training & Opleiding

Veilig werken met rolsteigers nog steeds niet vanzelfsprekend

Arbo

18 december 2020 | Op 20 november bracht Inspectie SZW het bericht naar buiten dat er buitensporig veel onveilige situaties zijn bij professioneel gebruik van rolsteigers. En dat niet alleen: ook zijn er nog steeds werkgevers die geen risico- inventarisatie en evaluatie hebben. 

Veel onveilige situaties bij professioneel gebruik van rolsteigers

De controle is uitgevoerd bij 270 situaties waarbij gebruik werd gemaakt van rolsteigers. Daarvan zijn er 251 gevallen geconstateerd waarbij het werken met een rolsteiger gevaarlijke situaties opleverde. De meeste overtredingen zijn begaan door schilders op rolsteigers, namelijk 107. 

In 224 gevallen hebben de inspecteurs het werk zelfs stilgelegd totdat de werkgever de situatie veilig had gemaakt. In 40 gevallen heeft de werkgever zo'n ernstige overtreding gemaakt, dat er een boete is gegeven. Meestal werd er meer dan één overtreding aangetroffen. 

Welke risico's werden geconstateerd?

De meeste gevaarlijke situaties zijn onstabiele steigers waardoor een grotere kans is op valgevaar. Er zijn zelfs steigers aangetroffen waarbij de wielen niet op de rem stonden. 

Belangrijk feit: één van de meest voorkomende ongevalstypen is het vallen van een rolsteiger.

Risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E) niet op orde

27 werkgevers hebben ook nog een boete ontvangen omdat ze geen risico- inventarisatie en evaluatie hadden. In het artikel Meer controle op naleving en preventie | AAB Trainingen (aabgroep.nl) lees je meer over de controle en naleving van de RI&E. En ook dat het sinds 2020 direct een boete kan opleveren als je het niet in bezit hebt.

Het belang van controle en veilig werken met een rolsteiger

Uit het onderzoek blijkt dus dat het nog steeds belangrijk is dat er controles worden uitgevoerd om de risico's op ongevallen te verkleinen. 

De werkgever is verplicht om medewerkers een veilige werkomgeving te bieden en ze hierin op te leiden. Weet je niet hoe je dit als werkgever op een goede manier kunt aanpakken? Neem contact met ons op om samen op zoek te gaan naar trainingsmogelijkheden voor jouw werknemers.