VCA is voor iedereen! Ontdek onze nieuwe lesmethode - AAB Training & Opleiding

VCA is voor iedereen! Ontdek onze nieuwe lesmethode

AAB Groep

Regelmatig krijgt Kader Praktische Trainingen het verzoek om een aangepast programma te verzorgen voor het VCA Basis Examen. In veel van deze gevallen betreft het medewerkers van bijvoorbeeld de sociale werkplaatsen die moeite hebben met leren. Ondanks het feit dat er het nodige aangepaste opleidingsmateriaal bestaat, merken we dat er in de praktijk een te groot verschil zit tussen het werk-denkniveau van de cursisten en het niveau van het eindexamen. 

Ondanks veel inspanningen van zowel de docenten als de cursisten blijkt het eindexamen vaak een net iets te grote uitdaging. Om het niveau van het examen beter aan te laten sluiten bij het werk-denkniveau van de cursisten is er keihard gewerkt aan een aangepaste lesmethode en binnenkort wordt hier een pilot mee gestart. 

Hoe ziet de nieuwe lesmethode eruit? 

De eerste grote uitdaging is om de kandidaten gemotiveerd te krijgen. Je wilt graag een situatie creëren waarin de kandidaten het einddoel écht willen halen. Tijdens het gehele traject wordt hier op gefocust. Dat betekent dat de docent het vertrouwen gaat winnen van de kandidaten. Zij zullen er wellicht tegenop zien en zullen best wat extra zelfvertrouwen mogen krijgen. De kandidaten moeten gaan inzien dat het een gezamenlijk traject is waarbij de cursisten van de docent mogen verwachten dat hij er voor hen is en hen stap voor stap naar het eindexamen niveau gaat begeleiden.

Zoals alles in het leven is het ook tijdens dit traject geven en nemen. Voor de inspanningen van de docent wordt verwacht dat de kandidaten ook inzet en wilskracht tonen. Er wordt, zonder daar al teveel nadruk op te leggen, ook uitgelegd dat alleen het volgen van de lessen niet voldoende is om tot een goed eindresultaat te komen. Het is ook belangrijk dat de kandidaten hun huiswerk maken en de lessen goed voorbereiden. Als het vertrouwen en de motivatie aanwezig zijn, dan is er al een hoop bereikt. 

De volgende stap, de lessen zelf

Het lesprogramma ziet er als volgt uit:

  1. Het gehele traject bestaat uit 6 dagdelen, inclusief eindexamentraining;
  2. Iedere cursist ontvangt een regulier VCA Basis lesboek;
  3. Er is een maatwerk Powerpoint presentatie ontwikkeld welke qua onderwerpen en hoofdstukindeling samenloopt met het lesboek. De docent gaat door de presentatie en legt op een rustige en toegankelijke manier de theorie uit, zoveel mogelijk ondersteunt door praktijkvoorbeelden, foto’s en korte filmfragmenten;
  4. Na iedere les ontvangt de cursist een samenvatting in de vorm van een begrippenlijst. Het kennen van deze begrippen vormt al een mooie basis voor het examen. Bij aanvang van iedere les worden de begrippen weer mondeling getoetst;
  5. Tussentijds krijgen de cursisten vragensetjes als huiswerkopdracht mee. Het niveau van deze vragen is bij aanvang relatief eenvoudig, maar zal gedurende het gehele traject opgebouwd worden tot examenniveau. De huiswerkopdrachten worden de eerstvolgende les besproken. De geleerde begrippen komen hierin ook continu terug;
  6. Na het doorlopen van alle lessen volgt een dagdeel examentraining. Het officiële examen sluit aan op dit betreffende dagdeel.

Al met al is het dus een behoorlijk intensief traject. De voldoening bij deze doelgroep is immens groot als ze hun inspanningen beloond zien worden met het felbegeerde VCA diploma. Dat is waar wij ons heel graag voor willen inzetten! Benieuwd naar de mogelijkheden omtrent deze lesmethodes voor VCA? Neem dan contact met ons op!