Vanaf 1 januari 2021 wijzigt de richtlijn vakbekwaamheid bestuurders (Code 95) - AAB Training & Opleiding

Vanaf 1 januari 2021 wijzigt de richtlijn vakbekwaamheid bestuurders (Code 95)

Arbo

5 augustus 2020 | Er zijn 4 punten waarop de wijzigingen betrekking hebben. De ingangsdatum is 1 januari, dit betekent dat tot die datum de huidige regels omtrent nascholing Code 95 gelden. In dit artikel lees je meer over de wat het voor jou als beroepschauffeur betekent, voor jou als opleidingsplanner en wat de overgangsregelingen zijn.

Wat betekenen de wijzigingen voor jou als beroepschauffeur

In het kort zijn er 4 punten waarop de wijzigen betrekking hebben:

  • Variatie binnen de nascholing
  • Theoretische nascholingscursussen die worden verdeeld over meerdere dagen
  • Maximaal aantal uren e-learning
  • Opleidingen uit andere verordeningen en richtlijnen (zoals ADR)

Toelichting wijzigingen:

Meer variatie binnen de nascholing

Vanaf 1 januari 2021 mag je in een nascholingscyclus (35 uur) één cursus herhalen en de overige cursussen moeten uniek zijn. Volg je een cursus die meetelt voor meer dan 7 uur, dan mag deze niet worden herhaald binnen een nascholingscyclus. 

Voorbeeld 1: Een chauffeur volgt de ‘U03-1 Lading zekeren’ twee maal in een nascholingscyclus. De drie overige cursussen moeten uniek zijn.

Voorbeeld 2: Een chauffeur volgt de ‘U16-2 Heftruck’. Deze cursus bestaat uit 2 nascholingsdagen die beide meetellen voor 7 uur. Deze cursus mag niet worden herhaald in de nascholingscyclus.

Overgangsregeling voor variatie binnen de nascholing

Heb je vóór 1 januari 2021 een cursus meer dan één keer herhaald? Dan blijven de nascholingsuren behouden, maar mag je na 1 januari 2021 in dezelfde nascholingscyclus deze cursus niet nog een keer herhalen.

Voorbeeld 3: Een chauffeur volgt in 2018, 2019 en 2020 de cursus ‘U19-1 Leefstijl’. In 2021 kan deze dus niet nog een keer worden gevolgd binnen dezelfde nascholingscyclus, maar die 21 uur aan nascholing gaat niet verloren voor de chauffeur door de wijzigingen in de Richtlijn.

Theoretische nascholingscursussen die worden verdeeld over meerdere dagen

Maak je gebruik van theoretische nascholingscursussen (U-cursussen), die worden verdeeld over meerdere dagen (opgeknipt)? Per 1 januari 2021 moeten die op aaneengesloten dagen (m.u.v. zon- en feestdagen) plaatsvinden. Dit geldt niet voor nascholingscursussen met e-learning en praktijktrainingen (W-trainingen). Daar blijft de huidige 10 kalenderdagen van kracht.

Voorbeeld 1: Een cursus ‘U21-1 EHBO’ wordt opgeknipt in 2 dagdelen. Dagdeel A vindt plaats op 4 januari 2021. Dan moet dagdeel B plaatsvinden op 5 januari 2021.

Voorbeeld 2: Een cursus ‘W01-1 Het Nieuwe Rijden (HNR)’ wordt opgeknipt in 2 dagdelen. Dagdeel A vindt plaats op 4 januari 2021. Dan mag dagdeel B tot 10 kalenderdagen na 4 januari 2021 plaatsvinden.

Geen overgangsregeling voor opgeknipte cursussen

Er is voor opgeknipte cursussen geen overgangsregeling. Dit betekent dat het niet mogelijk is om een dagdeel A plaats te laten vinden op bijvoorbeeld 30 december 2020 en dagdeel B op 3 januari 2021.

Maximaal aantal uren e-learning

Er wordt een limiet van 12 uur gesteld aan het aantal uren e-learning dat je in een nascholingscyclus van 35 uur mag volgen. Vanaf 1 januari 2021 kunnen nascholingscursussen uit vier uur e-learning bestaan. Een chauffeur kan dus drie cursussen van vier uur e-learning volgen. 

Er wordt gewerkt aan een tweede variant. Hierover volgt na de zomerperiode meer informatie.

Voorbeeld 1: Een chauffeur volgt 3 cursussen met elk 4 uur e-learning en heeft daarmee zijn maximum bereikt. De 2 resterende cursussen mogen geen e-learning bevatten.

Overgangsregeling e-learning

Als je voor 1 januari 2021 al meer dan 12 uur e-learning hebt gevolgd, dan blijven deze gevolgde nascholingsuren staan.

Voorbeeld 2: Een chauffeur heeft in 2020 reeds 4 cursussen gedaan met elk 4 uur aan e-learning. Dat is in totaal 16 uur. Deze gevolgde nascholingsdagen blijven behouden, maar in 2021 voor de resterende cursus in de nascholingscyclus kan geen cursus meer gevolgd worden met e-learning.

Opleidingen uit andere verordeningen en richtlijnen

Binnen Europa gelden ook andere verordeningen en richtlijnen die een opleiding verplichten. Denk bijvoorbeeld aan het vervoer van vee of pluimvee en het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR).

De nieuwe Richtlijn schrijft voor dat in de nascholingscyclus van 35 uur slechts één van de opleidingen uit andere verordeningen en richtlijnen mag meetellen voor zeven uur nascholing. Een uitzondering hierop is de ADR opleiding. Deze mag vanaf 1 januari 2021 voor 14 uur meetellen, waarbij het niet uitmaakt of het om de initiële of de verlengingsopleiding gaat. Heb je voor 1 januari 2021 al meer dan 14 uur gevolgd, dan blijven die uren behouden, maar zijn aanvullende uren uitgesloten binnen dezelfde nascholingscyclus.

Voorbeeld 1: Een chauffeur volgt de cursus ‘U01-2 ADR’ (nu nog U01-4 ADR’) bestaande uit 2 dagen = 14 uur. Deze chauffeur mag in dezelfde nascholingscyclus niet ook nog een cursus ‘U12-1 Chauffeur pluimveetransport of chauffeur veetransport’ volgen.

Voorbeeld 2: Een chauffeur volgt de cursus ‘U12-1 Chauffeur pluimveetransport of chauffeur veetransport’. De chauffeur mag in dezelfde nascholingscyclus niet nog één nascholingsdag van de cursus ‘U01-2 ADR’ laten meetellen.


Heb je naar aanleiding van bovenstaande nog vragen, neem dan gerust contact met ons op via info@aabgroep.nl of 0341-499744.

Bron: CBR