Taalbarrières op de werkvloer: een risico voor de veiligheid - AAB Training & Opleiding

Taalbarrières op de werkvloer: een risico voor de veiligheid

AAB Groep

Om arbeidsongevallen in de bouw en industrie te voorkomen is goede arbeidsveiligheid ontzettend belangrijk. Preventie is hier een groot en essentieel onderdeel van. Maar wat als er bij het geven van veiligheidsinstructies een taalbarrière is met een aantal werknemers? In deze blog geven we 8 tips hoe je hier als leidinggevende mee om kunt gaan.

Volgens de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn er in Nederland 2.4 miljoen werkenden die niet in Nederland zijn geboren. Dat is ongeveer 25% van de gehele beroepsbevolking. Jaarlijks krijgt gemiddeld 2.4% van alle Nederlandse werknemers een arbeidsongeval, terwijl dit percentage bij werknemers met een migratieachtergrond op gemiddeld 3.4% ligt. Miscommunicatie door een taalbarrière kan hier een oorzaak van zijn. Hoe zorg je dat mensen die slecht of geen Nederlands spreken, je toch kunnen begrijpen en veilig aan het werk kunnen gaan? Naast arbeidsongevallen kan een taalbarrière ook leiden tot irritaties en problemen. En wanneer deze ontstaan, hoe los je ze dan op? Onze cursus de-escalerend handelen helpt je daarbij!

Mensen verschillen enorm veel van elkaar, soms zijn er verschillende belangen waardoor een conflict ontstaat. Een taalbarrière of een miscommunicatie omdat culturen erg veel van elkaar verschillen kan een conflict sneller laten escaleren. 

Wat is het doel van onze cursus de-escalerend handelen?

Uiteraard vinden wij het, het allerbelangrijkste dat de werkplaatsen in Nederland zo veilig mogelijk zijn. Conflicten leiden vaak tot irritaties en miscommunicaties, deze zullen de veiligheid niet bevorderen. In deze cursus leer je hoe je op een positieve en constructieve manier feedback geen en rekening houdt met de gevoelens van een ander. Hoe je ga je om met een collega die je aanspreekt op je gedrag of manier van werken? Feedback geven en ontvangen is onmisbaar tussen collega’s. Het is een goede stap voor iedere organisatie waar openheid en respect centraal staan.

Soms lopen de emoties van een conflict hoog op, met alle gevolgen van dien. Je leert hoe je op een effectieve manier met conflicten om kunt gaan. Hoe je spannende situaties onder controle houdt, zonder het belang van de ander uit het oog te verliezen of de relatie te verstoren. De meest belangrijke aandachtsgebieden voor deze cursus zijn:

  • Interne communicatie en interne klantgerichtheid;
  • Feedback geven en ontvangen;
  • Omgaan met weerstand en conflicten. 

Wil jij meer informatie over deze cursus? Vraag dan een offerte aan om de mogelijkheden te bespreken of neem contact op via opleidingen@kader.nl