Ontwikkelingsfonds Wij Techniek - AAB Training & Opleiding

Ontwikkelingsfonds Wij Techniek

Subsidie

16 september 2020 | Het ontwikkelingsfonds voor de technische installatiebranche. Wij Techniek is een samenwerkingsverband van de vakbonden CNV Vakmensen, De Unie en FNV metaal en de werkgeversorganisaties NVKL en Techniek Nederland. 

Voor wie is het ontwikkelingsfonds Wij Techniek

Wij Techniek is het ontwikkelingsfonds voor de technische installatiebranche.

Er zijn 4 mogelijkheden:

  1. Stimuleringsregeling Praktijkbegeleiding (STIP
  2. Ontwikkelingsstimuleringsregeling (OSR)
  3. Subsidiemogelijkheden voor EVC-traject
  4. Stimuleringsregeling VIZI

De OSR regeling kan van toepassing zijn op de trainingen van AAB Training en Opleiding.

We lichten de rest van de mogelijkheden kort toe:

Stimuleringsregeling Praktijkbegeleiding (STIP)

Om installatiebedrijven te stimuleren om praktijkplaatsen voor leerling-werknemers te ontwikkelen en te zorgen voor een goede begeleiding is STIP opgezet. 

Je ontvang als bedrijf een financiële tegemoetkoming voor het begeleiden van technische én niet technische leerling-werknemers. Naast een tegemoetkoming kun je ook ondersteuning krijgen bij het begeleiden van leerlingen.

Tegemoetkoming: € 1.200,-

Aan de STIP tegemoetkoming zijn een aantal voorwaarden verbonden


De Ontwikkelings Stimulerings Regeling (OSR)

Met de OSR kun je een scholingstegoed ontvangen, geschikt voor elke scholingsactiviteit. Met een OSR krijg je als bedrijf een saldo dat bestaat uit een basisbedrag van €800,- plus €130,- keer het aantal medewerkers. Na betaling van de volledige factuur ontvang je een tegemoetkoming voor de scholingsactiviteit. 

Alle cursussen en trainingen die bijdragen aan het vakmanschap van jouw medewerkers komen in aanmerking. Dit kan een beroepsinhoudelijke training zijn of competentie gericht. De medewerker moet alleen zijn scholingsactiviteit afstemmen met de werkgever, omdat deze de subsidie moet aanvragen. 

Let op: Verplichte cursussen zoals VCA, BHV en EHBO zijn uitgesloten van deze regeling. 

Voorwaarden:

Houd rekening met de volgende voorwaarden bij het aanvragen van de OSR:

  1. Het bedrijf moet aangesloten zijn bij Wij Techniek.
  2. De medewerker om wie het gaat is in loondienst.
  3. De keuze voor de scholing is gezamenlijk bepaald door werkgever en medewerker.
  4. De scholing is al betaald.
  5. De tegemoetkoming vanuit de OSR geldt alleen voor werkelijk gemaakte kosten, excl. BTW.
  6. De declaratie kan tot uiterlijk 1 maart van het jaar nadat de scholing is gevolgd worden ingediend.

Meer informatie over de voorwaarden OSR


Het EVC-traject

Heb je veel werkervaring, maar mis je een diploma of certificaat? Het Ervaringscertificaat is iets voor jou als je wel de ervaring hebt, maar niet het diploma. Het Ervaringscertificaat maakt duidelijk welke competenties en vaardigheden je precies hebt. Zodat direct duidelijk is hoe waardevol je als medewerker bent. Soms is de uitkomst verrassend, voor jezelf en voor je werkgever. 

Subsidie: maximaal €1.400. Wil je hiervoor in aanmerking, dan moet je een arbeidscontract hebben bij een Wij Techniek-aangesloten bedrijf. Het EVC-traject moet worden uitgevoerd door een erkende EVC aanbieder.

Wil je meer weten over EVC dan verwijzen we je graag naar Wij Techniek.


De VIZI stimuleringsregeling

De VIZI stimuleringsregeling is bedoeld voor enerzijds de zij-instromers, die belangrijk zijn voor de instroom van nieuwe vakmensen. En anderzijds de doorstromers, in het belang van behoud van talent. VIZI komt tegemoet in de kosten om juist deze mensen voor te bereiden op een boeiende baan of een goede overstap te maken. 

Meer informatie over de VIZI regeling


Heb je vragen of wil je meer weten? Neem gerust contact met ons op via info@aabgroep.nl of 0341-499744.

AAB Training en Opleiding kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het wel of niet verkrijgen van subsidie.