Blog: Training omgevingsgericht handelen voor MidZuid - AAB Training & Opleiding

Blog: Training omgevingsgericht handelen voor MidZuid

AAB Groep

26 november 2019 | Sinds 2017 verzorgt AAB jaarlijks de training Omgevingsgericht Handelen bij MidZuid, een sociaal werkbedrijf. Dit jaar hebben 4 groepen deze praktische training mogen volgen. Wat gebeurd er nou tijdens zo’n training? Om jou hier meer over te kunnen vertellen mocht ik de laatste dag van deze training bijwonen en ervaren wat de deelnemers op de andere dagen hebben geleerd en hoe ze dat hebben gedaan.

In vier dagdelen, verspreid over een half jaar, gaan de medewerkers uit de buitendienst/ groenvoorziening van MidZuid aan de slag met omgevingsgericht handelen. 

“Er komt steeds vaker commentaar op ons werk vanuit de omgeving. Dat stimuleert niet en het is geen uitzondering”

Met herkenbare voorbeelden, gespeeld door een professioneel acteur, is er continue aandacht van de deelnemers. De vrolijkheid en het enthousiasme van de trainer en acteur werkt aanstekelijk! Er is veel ruimte voor voorbeelden uit het team. Wat maak jij mee tijdens je dagelijks werk? De oprechtheid, eerlijkheid en emoties die loskomen bij de deelnemers tonen aan dat de training echt iets met ze doet.

“We worden zo vaak uitgescholden, waarom zou je dan niet het woord ‘moeten’ gebruiken? Dan is het tenminste gelijk klaar in een gesprek”

DISC analyse

Van te voren hebben de deelnemers een (aangepaste) DISC analyse gemaakt, een vorm van  persoonlijkheidstest. Door middel van het stellen van verschillende vragen afgestemd op het niveau van de deelnemers, krijgen ze meer inzicht in eigen gedrag. Je kunt een ‘bedenker’ zijn, een ‘beslisser’, een ‘uitvoerder’ en een ‘beïnvloeder’, hieraan zitten kleuren gekoppeld. Iedereen heeft wel wat van iedere kleur, maar toch zal er een bepaalde voorkeurskleur uit komen.

Uit deze analyse blijkt voor elke deelnemer op welke manier ze van nature reageren in bepaalde situaties. Met deze kennis weten ze ook precies waarom andere mensen, collega’s, burgers, op verschillende manieren reageren. Iedereen is namelijk anders. Door teamleden en voormannen in één groep de training te laten volgen is er onderling meer begrip voor elkaar.


Afbeelding: Welke ‘kleur’ speelt de acteur?

Met een professioneel acteur komen de medewerkers erachter hoe verschillende ‘kleuren’ communiceren en wat dat met ze doet. Op deze manier leert men gedrag te herkennen. Hoe ga je hiermee om?

“Er is veel onduidelijkheid bij bewoners wat precies onze taken zijn”

Feedback geven

Aan het eind van de training mogen de deelnemers hun buurman een compliment geven. Want 7 complimenten zijn er nodig tegen 1 kritisch feedback punt. Hoeveel complimenten geef jij op een dag? Best lastig om een mooi compliment aan iemand te geven, toch?

“Burgers vragen steeds vaker en steeds meer of we ze niet even kunnen helpen in de tuin, als we dan toch bezig zijn..”

Afbeelding: Hoe stel je goede vragen?

Wat hebben de deelnemers geleerd?

Sommige onderwerpen blijken nog wat lastig te zijn om uit te voeren, zoals feedback geven of open vragen stellen. Toch merk je dat de deelnemers er in het dagelijks werk wel mee aan de slag gaan en het ze direct resultaat oplevert. Vandaag was een samenvatting van het hele traject. Wat de deelnemers het meest is bijgebleven:

  • Pas op met een eerste indruk!
  • Wat geeft je lichaamstaal aan?
  • Hoe stel je verschillende soorten vragen?
  • Mag je het woord ‘moet’ gebruiken?
  • Hoe breng je emotie aan in je boodschap?
  • Leren luisteren, samenvatten en doorvragen.
  • Wanneer en hoe geef je feedback?

“Maar er zijn ook wel leuke mensen hoor, we krijgen koekjes, koffie en sommigen komen een praatje maken”

Waarom is door MidZuid voor deze training gekozen?

Rayonmanager Ton van Han bij MidZuid is er vanaf het begin bij betrokken. Met het oog op de veranderende samenwerking met burgers wordt het steeds belangrijker bij gemeenten dat we hier goed mee omgaan. Zeker nu, met de participatie met bewoners, merk je dat zij ook steeds meer willen zeggen en inbrengen.

Voor deze groep was het makkelijk om voor de training omgevingsgericht handelen te kiezen omdat de training eerder in Geertruidenberg is gegeven, geeft hij aan. We hebben al ervaring hoe de training gaat en loopt, wat de voor en nadelen zijn. Wat we vooral erg goed vinden is dat de trainers echt ingaan op praktijkvoorbeelden. Hier gaan ze op een juiste manier mee om en gaan praktisch in op de voorbeelden die deelnemers geven.

Een uitdaging om het verschil in niveau bij elkaar te brengen

Er zit bij MidZuid veel verschil in niveau, sommigen snappen de stof bij de eerste keer en anderen hebben echt wat langer de tijd nodig. De teams wisselen nog al eens en op sommige dagen wordt veel samengevoegd. Dat proberen we zoveel mogelijk te stimuleren zodat iedereen elkaar wel kent. Er zitten mensen bij die erg op de voorgrond zijn en sommigen komen bijna niet aan bod. De trainers weten hier goed mee om te gaan. Op een begrijpelijke, eenvoudige, manier leggen ze alles uit. Er worden goede voorbeelden gegeven en handige tools gedeeld.

Er zijn ook medewerkers die nog nooit in een klas hebben gezeten en dat kan wel spannend zijn, maar ik hoor alleen maar positieve geluiden.

Afbeelding: Hoe krijg je de acteur zo ver dat ze je helpt met ….?

Veranderende samenwerking tussen gemeenten en burgers

Tussen de eerste dagen en de laatste terugkomdag zit een langere tijd. Hierdoor hebben de deelnemers de tijd om het geleerde toe te passen. Je merkt onderling dat medewerkers elkaar op bepaalde punten aanspreken die ze hebben opgepakt tijdens de training. Vooral naar de burgers toe en waar we voor staan is er zeker wat verbeterd!

Kortom…

Het zijn allemaal werknemers die het leuk vinden om buiten aan de slag te gaan. Hard werken en gezelligheid met de collega’s vinden ze belangrijk.

Zullen we met z’n allen een beetje meer begrip opbrengen voor de mensen die de straten, plantsoenen en parken zo mooi netjes en schoon houden? Geef ze eens wat vaker een compliment, dan wordt het werk voor hen nog leuker en je wordt er zelf ook blij van! 😊


Auteur: Geeske van Meerveld