Nieuw traject Ministerie SZW: Arbovisie 2040 - AAB Training & Opleiding

Nieuw traject Ministerie SZW: Arbovisie 2040

Arbo

14 juli 2020 | In Nederland overlijden jaarlijks nog 4100 mensen als gevolg van blootstelling aan belastende factoren op het werk. Ook nemen werkdruk en burn-out klachten toe en is er een forse stijging op het gebied van sociale veiligheid (intimidatie, lichamelijk geweld, etc.). Daarnaast krijgen we te maken met nieuwe uitdagingen, zoals flexibilisering van de arbeidsmarkt, globalisering, robotisering en demografische ontwikkelingen.

Wat is Arbovisie 2040?

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft het startschot van een nieuw traject: de Arbovisie 2040. Om ervoor te zorgen dat Nederlanders zo gezond en veilig mogelijk kunnen blijven werken, ook in de toekomst, is een visie voor de komende jaren van belang. De verwachting is dat in de tweede helft van 2021 een nieuwe Arbovisie gereed is voor uitvoering. 

Toekomstvisie 

Met de Arbovisie 2040 willen ze een toekomstvisie ontwikkelen op het arbobeleid. Dit wordt samen met zoveel mogelijk Nederlanders opgesteld; van individuele werkenden en werkgevers tot en met landelijke vertegenwoordigers. Het Ministerie van SZW gaat een open dialoog aan via verschillende kanalen om huidige en toekomstige vraagstukken onder de loep te nemen. 

Het doel van Arbovisie 2040

Het uiteindelijke doel van dit beleid is om ervoor te zorgen dat Nederlanders zo gezond en veilig mogelijk kunnen blijven werken in een arbeidsmarkt die continu in beweging is.


Bron: Arboportaal.nl