Nieuw communicatieschema voor klimaatverandering bij beeldbestekken - AAB Training & Opleiding

Nieuw communicatieschema voor klimaatverandering bij beeldbestekken

Groen

7 september 2020 | Met het veranderende klimaat in Nederland zie je steeds meer dat een bepaald beeldkwaliteit niet wordt bereikt. We merken langzamerhand dat droogteperiodes langer worden, temperaturen hoger en dat het neerslagpatroon veranderd. 

Het gevolg is dat bepaalde werkzaamheden misschien niet uitgevoerd kunnen worden, zoals van te voren bedacht. Als er grote afwijkingen zijn in het uitgevoerde werk kan de opdrachtgever het werk van de afnemer afkeuren. Of zelfs in bepaalde gevallen een boete opleggen. 

Wat kun je doen om in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering bij beeldbestekken?

Branchevereniging VHG heeft een communicatieschema laten ontwikkelen waarmee opdrachtgevers en uitvoerende bedrijven kunnen bepalen of er sprake is van weers- en of klimatologische omstandigheden. Op deze manier kan worden bepaald of het een gegronde reden heeft om af te wijken van de overeengekomen afspraken in het beeldbestek. 

Conflicten en boetes voorkomen

Met het nieuwe communicatieschema 'klimaatinvloeden bij beeldbestekken' worden conflicten en boetes voorkomen. Vooraf kan beter worden ingespeeld op de te verwachten risico's. 

Het nieuwe communicatieschema kun je hier downloaden.


Bron: Stad+Groen