Meer controle op naleving en preventie - AAB Training & Opleiding

Meer controle op naleving en preventie

Arbo

17 december 2019 | In 2020 gaat de Inspectie SZW strenger controleren op naleving van de risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Het niet hebben van een RI&E kan voortaan direct een boete opleveren. 

Uitbreiding inspecteurs en rechercheurs

Het aantal inspecteurs en rechercheurs wordt in 2020 uitgebreid, met als doel het bereiken van maatschappelijke effecten voor de komende jaren. Wat wil Inspectie SZW hiermee bereiken?

  • Een balans creëren tussen ongevalsonderzoeken en preventieve inspecties
  • Betere naleving van de kernverplichtingen van de Arbeidsomstandighedenwet
  • Een betere beheersing van arbeidsrisico's 
  • Preventie van arbeidsongevallen

Inspectie SZW denkt dit te bereiken door het direct beboeten van bedrijven zonder RI&E. 

"Ben jij RI&E plichtig? Bekijk de afbeelding onderaan dit artikel."

Daarbij zal 90% van de gezamenlijke inspecties met andere toezichthouders zijn, bij bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, zoals bij BRZO-bedrijven.

Realiseren en zichtbaar maken van maatschappelijk effect

Een belangrijk punt in 2020 is het realiseren en zichtbaar maken van maatschappelijk effect. De inspectie SZW wil een eerlijk speelveld maken voor werkgevers door een verbeterde naleving van de arbeidswetten, zoals de Wet Minimumloon, de Wet Arbeidsvreemdelingen of de Arbeidsomstandighedenwet.

Bij interventies zal nadrukkelijker aandacht worden besteedt aan gedragsinzichten. Hiervoor wordt het BIT ingezet, Behavorial Insights Team. Vooraf aan een interventie wordt rekening gehouden met motieven van overtreders en inzichten uit de gedragswetenschappen. Daarna wordt gemeten hoeveel bedrijven met de interventies worden bereikt. Geen bereik, dan ook geen effect! Effectonderzoek moet laten zien of de interventies effect hebben gehad op het gedrag van werkgevers en werknemers.

Monitor Eerlijk werk

In 2020 wordt gewerkt aan de Monitor Eerlijk Werk, welke inzicht geeft in de mate waarin vormen van oneerlijk werk voorkomen; zoals onderbetaling, zwart werken, arbeidsuitbuiting, etc. 

Als je meer wilt weten over de plannen van de Inspectie SZW 2020, kun je hier het volledige jaarplan downloaden.

Veilig werken met AAB Training & Opleiding

AAB is gespecialiseerd in het organiseren van veiligheidstrainingen. Zowel communicatie, veilig werken met, als trainingen die bewustzijn creëren. Daarnaast helpt AAB je graag om een (branche) RI&E op te stellen om zo te komen tot een waardevol Plan van Aanpak.

Wil je meer informatie? Neem contact met ons op via info@aabgroep.nl of 0341-499744.


Bron: RIE.nl en Inspectie SZW