Begeleiden van mensen in de Participatiewet - AAB Training & Opleiding

Begeleiden van mensen in de Participatiewet

Arbo en Veiligheid

13 september 2019 | Vanwege de voordelen die het aannemen van mensen uit de Participatiewet met zich meebrengt, krijgen steeds meer medewerkers te maken met andere vormen van begeleiden. Waar moet je rekening mee houden?

De Participatiewet

Onder de Participatiewet vallen de Wet Werk en Bijstand, Wsw en een groot deel van de Wajong. Met de wet wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen meedoen in de samenleving. 

De Participatiewet is door de overheid opgesteld om werkgevers te stimuleren om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en te houden. Omdat een werkgever een financieel risico loopt bij het aannemen van iemand met een arbeidsbeperking, biedt de overheid financiële voordelen aan de werkgever. 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen met een arbeidsbeperking of een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Als je valt onder de Participatiewet kun je begeleiding krijgen van je gemeente bij het zoeken naar een baan. Het kan gaan om 'gewoon' werk, een baan voor mensen met een beperking of beschut werk. 

Begeleiden van mensen in de Participatiewet

Het begeleiden van mensen in de participatiewet naar een baan, of bij het inwerken op een nieuwe functie, vraagt bewustwording van eigen manieren van communiceren en handelen én dat van de ander te verstaan. 

Hoe bereik je het meest?

  • Wees je bewust van eigen manieren van communiceren
  • Leer luisteren naar de behoefte van de ander
  • Stel empathische vragen 
  • Bespreek situaties en geef feedback 

Hoe krijg je inzicht in jouw manier van communiceren en hoe kun je die beïnvloeden? 

Volg de training 'omgaan met medewerkers in de Participatiewet'. Hierin leer je meer over de ontwikkeling van het brein. Je gaat je met mede cursisten verdiepen in het dramadriehoek, praktijksituaties, coachende gesprekstechnieken en meer. 

Benieuwd of het iets voor je is? Ga voor meer informatie naar de training omgaan met medewerkers in de participatiewet