Keuringsverplichting voor hijsen en heffen - AAB Training & Opleiding

Keuringsverplichting voor hijsen en heffen

Arbo en Veiligheid

Keuringsverplichting voor hijsen en heffen

Het is wettelijk verplicht om minimaal jaarlijks hijsmiddelen te laten inspecteren en het resultaat van de inspectie schriftelijk te laten vastleggen door een deskundige. Over wat er moet worden geïnspecteerd, op welke manier en over welke deskundigheid je moet beschikken wordt niet gesproken in de wet. De keuringsfrequentie wordt nu omschreven met ‘zo vaak als nodig om de veiligheid tijdens gebruik te garanderen’.

Kortom: de werkgever moet ervoor zorgen dat de arbeidsmiddelen veilig en geschikt zijn voor het werk waarvoor het bestemd is.

De werknemer moet voorlichting krijgen over de juiste en veilige manier van werken en gebruik van de arbeidsmiddelen. De werkgever heeft de verantwoordelijkheid dat de medewerker wordt ingelicht, de arbeidsmiddelen geïnspecteerd en draagt zorg voor de organisatie hiervan.

Op dinsdag 17 april publiceerde de Inspectie SZW de Staat van arbeidsveiligheid. De realiteit achter de cijfers over arbeidsveiligheid. Jaarlijks overlijden er tussen 50 en 70 werknemers als gevolg van een ongeval op het werk.  “Het is ons gezamenlijk belang dat wie gezond naar het werk gaat ook weer gezond en veilig thuiskomt”*.

Om je medewerkers de juiste voorlichting te geven kun je de cursus veilig hijsen organiseren bij jou op eigen locatie. Medewerkers leren zo om op verantwoorde wijze om te gaan met hijswerktuigen en hijsgereedschappen die ze dagelijks gebruiken. Bij een incompany opleiding wordt de training aangepast op de dagelijkse werkzaamheden en arbeidsmiddelen die de werknemers gebruiken.

Daarnaast kun je medewerkers opleiden om in eigen beheer hijs- en hefmiddelen te keuren, zoals kettingwerk, kabels, lijnklemmen. Organiseer hiervoor een cursus keuren hijsmiddelen

Wil je meer informatie over het organiseren van een training, of heb je vragen over bovenstaand artikel? Neem gerust contact met ons op via 0341-499744 of info@aabgroep.nl.

Bron:
industrie magazine
Arbo wet: Artikel 7.4a
Inspectie SZW
*Marc Kuipers, inspecteur-generaal van de Inspectie SZW.

Publicatie: 08-2018