In één klap is je RI&E niet meer actueel - AAB Training & Opleiding

In één klap is je RI&E niet meer actueel

Arbo

11 september 2020 | Met de uitbraak van het Coronavirus is voor veel bedrijven de normale gang van zaken totaal veranderd. Je wordt geconfronteerd met beperkingen en probeert hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Heb je er aan gedacht dat de pandemie met de bijkomende regels en richtlijnen invloed heeft op de bestaande Risico- Inventarisatie en Evaluatie?

Op welke onderdelen van de RI&E heeft de corona pandemie invloed?

De regels en richtlijnen die zijn opgesteld om besmetting door het virus zo veel mogelijk te voorkomen hebben invloed op verschillende onderdelen in de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan werkplekinrichting, het thuis werken, de mentale gezondheid van werknemers, het binnenklimaat op kantoor en de BHV-organisatie.

Misschien richt jij je in de RI&E van de organisatie wel op de risico’s van ‘biologische agentia’ in het algemeen, maar ontbreekt er een verdiepende RI&E over corona. Wat zijn bijvoorbeeld de specifieke gezondheidsrisico’s door corona?

Hoe zorg je ervoor dat je RI&E voldoet aan de huidige ontwikkelingen?

Door een coronaplan inclusief coronaprotocol op te laten stellen weet je precies waar aandachtspunten liggen. Je kunt vervolgens goede maatregelen nemen en werknemers gericht informeren en sturen.

Tijdens een RI&E wordt gekeken naar hoe een organisatie werkt, wat voor bedrijf is het, hoeveel medewerkers zijn aanwezig of misschien wel ziek thuis? Maar ook: welke maatregelen zijn er al genomen? Naast dat de organisatie onder de loep wordt genomen, wordt de RI&E natuurlijk ook opgesteld door te kijken naar de wet- en regelgeving en de geldende RIVM-richtlijnen.

Hoe ziet een coronaplan eruit?

In een coronaplan geef je als organisatie aan hoe je het werk tijdens de coronacrisis zo verantwoord mogelijk wil en kan doen. In een coronaplan kun je onder andere de volgende vragen beantwoorden:

  • Wie werkt er thuis en wie werkt op kantoor?
  • Hoe ga je om met bezoek van klanten?
  • Welke risico’s lopen medewerkers op de werkvloer?
  • Hoe richten we de werkzaamheden in volgens de richtlijnen van het RIVM?
  • Wie werkt er thuis en wie werkt op kantoor?
  • Hoe ga je om met bezoek van klanten?
  • Welke risico’s lopen medewerkers op de werkvloer?
  • Hoe richten we de werkzaamheden in volgens de richtlijnen van het RIVM?

Wat als corona morgen de deur uit is?

Corona is nieuw en onberekenbaar, maar we houden rekening met alle mogelijke scenario’s en kunnen continu anticiperen. Worden maatregelen versoepeld of gelden er nieuwe richtlijnen, dan komen we samen tot de best mogelijke oplossing om iedereen gezond te houden.

Wil jij zo verantwoord mogelijk werken binnen de richtlijnen van het RIVM?

Bij elke organisatie liggen andere uitdagingen. Hoe je kunt voldoen aan de richtlijnen en coronamaatregelen helpen we graag te inventariseren. De organisatie wordt geanalyseerd in samenwerking met Managementsystemen & certificatie • Kader advies (kader-advies.nl) zodat er een praktisch plan van aanpak uit voort komt. Een coronaplan dat helemaal is toegespitst op jouw branche, processen en medewerkers.

Neem contact met ons op voor meer informatie.