Het opleidings... wat? - AAB groep

Het opleidings... wat?

Arbo en Veiligheid

Een opleidingsplan is allang niet meer een lijstje waarin alleen opleidingen staan die je medewerkers moeten volgen. Het is de ideale tool om inzicht te krijgen in de potentie van je medewerkers en daar op in te spelen met cursussen en opleidingen zodat je medewerkers groeien en dus ook je bedrijf. Je creëert er bewuste medewerkers mee wat de veiligheidscultuur bevordert. Ben jij benieuwd hoe jij de veiligheidscultuur maar ook het menselijk kapitaal binnen je organisatie kan vergroten? Wij denken graag met je mee! AAB heeft gespecialiseerde adviseurs die bij je langs komen en je op weg helpen met het opstellen van het ultieme opleidingsplan. 

Neem contact met ons op via info@aabgroep.nl of 0341-499744.

Meten is weten

Om een goed onderbouwd opleidingsplan te maken, maak je per persoon een opleidingsplan met daarbij een Taak Risico Analyse. Heb je hulp nodig en vraag je je af waarom bepaalde trainingen regelmatig herhaald moeten worden? Wanneer moet je als werknemer actie ondernemen en is dit ook verplicht? AAB helpt je graag om een goed opleidingsplan op te stellen.

Herhaling volgens de wet

In artikel 8 van de Arbowet staat dat de werkgever ervoor moet zorgen dat een werknemer goed weet waar hij mee bezig is en wat eventuele risico’s zijn van het werk dat wordt uitgevoerd.  Herhaling is niet perse verplicht. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de werkgever.

Toch staat er een adviesgeldigheidsduur op het certificaat

Sommige werkzaamheden brengen een verhoogd risico met zich mee. Bijvoorbeeld het werken met een kettingzaag, gevaarlijke stoffen, hijsen of werken als verkeersregelaar. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om medewerkers regelmatig een opfriscursus te geven als werkzaamheden risico’s met zich mee brengen. De adviesgeldigheid is afhankelijk van het werk en hoe vaak werknemers het werk uitvoeren.

Hoe kun je bepalen of een werknemer herhaling nodig heeft?

Hoe de werknemer zijn werk uitvoert is altijd het uitgangspunt. Daarnaast kunnen een aantal vragen helpen om er achter te komen of de werknemer zijn kennis nog paraat heeft.

  • Wat is het niveau en hoe voert de werknemer zijn taken uit?
  • Hoe vaak worden bepaalde risicovolle werkzaamheden uitgevoerd?*
  • Weet de werknemer hoe hij zijn werkzaamheden veilig en gezond kan uitvoeren?
  • Met welke machines wordt gewerkt en waar is het certificaat voor bedoeld?**

De werkgever bepaalt

De werkgever bepaalt samen met de opleider hoe vaak een herhalingscursus gepland moet worden. Als werkgever wil je natuurlijk dat de cursus aansluit bij de werkzaamheden die echt uitgevoerd worden. In overleg met de opleider kun je daarom zelf een invulling geven aan de cursus. De opleidingsbehoefte moet serieus geïnventariseerd worden en beschreven. Als je als werkgever minder vaak wilt herhalen, moet dat onderbouwd zijn. 

Een goed opleidingsplan samenstellen gebeurd dus niet vanzelf. Heb je hulp nodig, heb je vragen en kom je er zelf niet uit? Neem contact op met Karen Goedvree of Nannette Nieuwendijk, zij helpen je graag verder!

* Als een werknemer heel vaak hetzelfde werk doet kunnen de gevaren en risico’s van routine om de hoek komen kijken. Als een werknemer heel weinig hetzelfde werk doet kan dat betekenen dat zijn kennis vermindert.

**Je kunt altijd een beoordelingsbijlage bij het certificaat opvragen waarin staat welke onderwerpen er tijdens de training zijn behandeld. Is er onduidelijkheid of een bepaalde taak ook is behandeld? Neem dan contact op met AAB.