Het broedseizoen, de wet en zorgplicht - AAB Training & Opleiding

Het broedseizoen, de wet en zorgplicht

Groen

Het broedseizoen, de wet en de zorgplicht. Wat houdt het precies in? Er is nog weleens verwarring over. In dit artikel lichten we je de verschillen toe. 

De meeste vogels broeden bijvoorbeeld tussen maart en juli, dit noemen we het broedseizoen. Ben je werkzaam in het groen? Dan is dit een periode waarin je extra goed moet opletten! Het betekent namelijk dat er geen verstoring, op welke manier dan ook, mag plaatsvinden bij alle in vogels, hun nesten en eieren. 

In Nederland is dit vastgelegd in de Wet natuurbescherming. Daar heb je direct het stukje wet te pakken. Tot slot heb je ook nog te maken met de zorgplicht. Dat houdt in dat je zelf ook nog verantwoordelijkheid draagt. 

We gaan er nog iets dieper op in:

De Wet Natuurbescherming

De Wet natuurbescherming is er om de natuur in Nederland te beschermen. In de wet staat dat (beschermde) planten en dieren niet beschadigd of gedood mogen worden. In die wet staat ook dat alle nesten in het broedseizoen beschermd zijn. Buiten het broedseizoen geldt dit ook voor de vaste nesten en rustlocaties. Het broedseizoen is vastgelegd van 15 maart tot 15 juli. Binnen die dagen mag er dus geen verstoring plaats vinden. Kom je toch een nest tegen en is het noodzakelijk om in deze tijd iets te doen in de buurt van het nest, dan moet je hier speciale ontheffing voor aanvragen bij de provincie.  

Vanuit de overheid hebben ze per sector een eigen gedragscode opgesteld. Gedragscodes worden gezien als handvatten om zorgvuldig te handen. Door te handelen volgens de gedragscode kan schade aan vogels, maar ook andere planten en dieren worden voorkomen of tot een minimum worden beperkt. Bijvoorbeeld het niet te dicht bij een dassenburcht komen tijdens het werk. Of een hertenkalf laten liggen als je het helemaal alleen in een veld vindt. De moeder is namelijk nooit ver weg!

Gedragscode natuurbescherming

De gedragscode natuurbescherming geldt voor heel Nederland. Dus niet alleen voor één gebied of plaats. Eerder kon het per gemeente nog wel eens verschillen hoe de gedragscode soortbescherming werd vormgegeven. Sinds 17 december 2020 is er een nieuwe gedragscode soortbescherming die geldt voor alle gemeenten. 

Wat wordt bedoelt met zorgplicht

Naast deze hele papiermolen van rapporten, regelgeving en handtekeningen blijft er altijd de zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat je werkzaamheden die nadelig kunnen zijn voor planten en dieren zo veel mogelijk voorkomt of maatregelen neemt om schade te voorkomen. Of dieren en planten nu beschermde soorten zijn of niet; zorg ervoor dat je schade aan planten en dieren altijd voorkomt. We moeten samen zorgvuldig omgaan met onze omgeving, dat geldt voor iedereen!

Welke werkzaamheden mag ik uitvoeren?

Bij de rijksoverheid vind je een overzicht van alle goedgekeurde gedragscodes. Een gedragscode geldt voor heel Nederland en mag door alle organisaties in dezelfde sector gebruikt worden als de belangen en activiteiten op jouw organisatie van toepassing zijn. Bekijk het overzicht van gedragscodes

Cursus wet natuurbescherming

Ga jij aan de slag in openbaar groen? Zorg er voor dat je deskundig te werk kunt gaan en dat je beschikt over de benodigde kennis en vaardigheden om verplichtingen in het kader van de Wet natuurbescherming (voorheen Flora- & Faunawet) toe te passen. 

AAB Training en Opleiding biedt drie verschillende niveaus aan om meer te weten te komen over de Wet natuurbescherming. 

Wet natuurbescherming niveau 1

Ben je werkzaam in de uitvoering? Dan is dit het certificaat dat je nodig hebt. 

Wet natuurbescherming niveau 2

Ben je werkzaam als opzichter, (meewerkend) voorman of teamleider? Dan is dit het certificaat dat je nodig hebt. Naast de uitvoerende werkzaamheden leer je ook het correct hanteren van de werkinstructie. 

Wet natuurbescherming niveau 3

Als je verantwoordelijk bent voor de begeleiding van projecten (werkvoorbereider of bedrijfsleider) dan heb je een niveau 3 certificaat nodig. De voorbereidingen, zoals het ecologisch werkprotocol, staan hierin centraal.

Een Wet natuurbeschermingscertificaat is vijf jaar geldig. Is deze verlopen? Dan kun je bij ons ook een hercertificeringscursus volgen. 

Bekijk onze cursussen voor alle niveaus Wet natuurbescherming

Vragen en meer informatie

Heb je vragen over dit onderwerp of wil je meer informatie over onze trainingen en opleidingen? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder.