Het broedseizoen, de wet en zorgplicht - AAB Training & Opleiding

Het broedseizoen, de wet en zorgplicht

Groen

22 februari 2019 | De meeste vogels broeden tussen maart en juli, dit noemen we het broedseizoen. Ben je werkzaam in het groen? Dan is dit een periode waarin je extra goed moet opletten! Het betekent namelijk dat er geen verstoring, op welke manier dan ook, mag plaatsvinden bij alle in vogels, hun nesten en eieren.In Nederland is dit vastgelegd in de Wet natuurbescherming.

De Wet

De Wet natuurbescherming is er om de natuur in Nederland te beschermen. In de wet staat dat (beschermde) planten en dieren niet beschadigd of gedood mogen worden. In die wet staat ook dat alle nesten in het broedseizoen beschermd zijn. Buiten het broedseizoen geldt dit ook voor de vaste nesten en rustlocaties. Het broedseizoen is vastgelegd van 15 maart tot 15 juli. Binnen die dagen mag er dus geen verstoring plaats vinden. Kom je toch een nest tegen en is het noodzakelijk om in deze tijd iets te doen in de buurt van het nest, dan moet je hier speciale ontheffing voor aanvragen bij de provincie.  

Vanuit de overheid hebben ze per sector een eigen gedragscode opgesteld. Gedragscodes worden gezien als handvatten om zorgvuldig te handen. Door te handelen volgens de gedragscode kan schade aan vogels, maar ook andere planten en dieren worden voorkomen of tot een minimum worden beperkt. Bijvoorbeeld het niet te dicht bij een dassenburcht komen tijdens het werk of een hertenkalf laten liggen als je het helemaal alleen in een veld vindt. De moeder is namelijk nooit ver weg!

Zorgplicht

Naast deze hele papiermolen van rapporten, regelgeving en handtekeningen blijft er altijd de zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat je werkzaamheden die nadelig kunnen zijn voor planten en dieren zo veel mogelijk voorkomt of maatregelen neemt om schade te voorkomen. Of dieren en planten nu beschermde soorten zijn of niet; zorg er voor dat je schade aanplanten en dieren altijd voorkomt. We moeten samen zorgvuldig omgaan met onze omgeving, dat geldt voor iedereen!

Welke werkzaamheden mag ik uitvoeren?

Bij de rijksoverheid vind je een overzicht van alle goedgekeurde gedragscodes. Een gedragscode geldt voor heel Nederland en mag door alle organisaties in dezelfde sector gebruikt worden als de belangen en activiteiten op jouw organisatie van toepassing zijn. Bekijk het overzicht van gedragscodes