‘Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!’ - AAB Training & Opleiding

‘Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!’

Arbo

De campagne 2018-2019 voor een gezonde werkplek:

Campagnedoelstellingen

  • Bewustwording creëren over het belang van risicopreventie in verband met gevaarlijke stoffen, waarbij we algemene misvattingen de wereld uit willen helpen.
  • Het uitvoeren van risicobeoordelingen stimuleren door informatie te geven over praktische hulpmiddelen en kansen te scheppen voor het uitwisselen van goede praktijken, met name gericht op:
    de uitbanning of vervanging van gevaarlijke stoffen op de werkplek,
    de hiërarchie van preventieve maatregelen (d.w.z. het volgen van de in wetgeving geschetste hiërarchie zodat altijd wordt gekozen voor de doeltreffendste maatregel).
  • Bewustwording versterken ten aanzien van risico's die samenhangen met blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op het werk , door de uitwisseling van goede praktijken te ondersteunen; EU-OSHA heeft de overeenkomst voor de Europese routekaart voor kankerverwekkende stoffen ondertekend.
  • Focussen op groepen werknemers met bijzondere behoeften en een hoger risico door specifiek op hen toegesneden informatie te verschaffen en goede voorbeelden uit de praktijk te geven. Er kan sprake zijn van verhoogd risico doordat de werknemers onervaren zijn, onvoldoende kennis hebben, fysiek kwetsbaarder zijn, vaak van baan veranderen of werkzaam zijn in sectoren waar weinig bewustzijn van de kwestie is, of vanwege een hogere of andere fysiologische gevoeligheid (denk bijvoorbeeld aan jonge stagiairs, of verschillen tussen mannen en vrouwen).
  • De kennis versterken over het rechtskader waarin inmiddels is voorzien om werknemers te beschermen, en beleidsontwikkelingen onder de aandacht brengen.

Achtergrond

Hoewel er al heel wat wetgeving bestaat om werknemers tegen gevaarlijke stoffen te beschermen, blijven deze stoffen voor grote veiligheids- en gezondheidsrisico's zorgen op de werkvloer. Veel mensen in de Europese Unie worden op het werk blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Bovendien worden de gevaren mogelijk niet terdege aangepakt doordat ze vaak niet zichtbaar zijn of niet goed worden begrepen. Het gevaar kan bijvoorbeeld ontstaan door uitwasemingen of stof, of de blootstelling kan per ongeluk gebeuren. Vaak wordt pas iets ondernomen als het te laat is.

Door samen te werken kunnen leidinggevenden en werknemers een sterke risicopreventiecultuur tot stand brengen waarin stelselmatig getracht wordt dergelijke stoffen te vervangen als onderdeel van de preventie en bescherming. Een volledige risicobeoordeling is een fundamentele stap in dat proces.

Hoe veilig werk jij? Doe de test!

Publicatie: 08-2018

Bron: ohsa.europa.eu