Coulanceregeling - Geldigheid van de code 95 verlengd - AAB Training & Opleiding

Coulanceregeling - Geldigheid van de code 95 verlengd

Arbo

2 juli 2021 | De geldigheid van rijbewijzen en code 95 die zijn verlopen in de periode van 1 september 2020 tot 1 juli 2021 is met 10 maanden verlengd. 

Geldigheid Code 95

De code 95 op het Nederlandse rijbewijs is langer geldig. Verloopt de code 95 in de periode van 1 september 2020 tot 1 juli 2021 dan blijft deze tien maanden langer geldig. De einddatum van de code 95 op het rijbewijs wordt hierbij als vertrekpunt genomen.

De geldigheid van de gevolgde nascholingscursussen wordt verlengd, zodat cursussen uit het begin van uw nascholingscyclus mee kunnen tellen voor de verlenging van de code 95. Kijk vóórdat je naar het gemeentehuis gaat op MijnCBR.nl of je voldoende nascholingscursussen hebt gevolgd. Is er iets niet goed gegaan? Neem dan contact op met het CBR.

Bron: CBR