Geef vogels de ruimte tijdens het broedseizoen! - AAB Training & Opleiding

Geef vogels de ruimte tijdens het broedseizoen!

AAB Groep

Het is belangrijk dat vogels tijdens het broedseizoen niet gestoord worden. In het broedseizoen zijn nesten en rustplaatsen erg belangrijk voor de broedcyclus. De broedcyclus begint bij de paarvorming en eindigt wanneer de jongen voor zichzelf kunnen zorgen. Voor veel vogels zit dit gemiddeld tussen de maanden mei en juli. 

Om een beetje een beeld te krijgen, kun je een kijkje nemen op de natuurkalender broedvogels van de Vogelbescherming.

Wat mag wel en wat mag niet bij broedende vogels?

Dat staat in de gedragscodes. Deze gedragscodes zijn gemaakt door verschillende organisaties, zoals de gemeenten, waterschappen, provincies en natuur beherende organisaties. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) keurt deze gedragscodes goed. Worden de werkzaamheden uitgevoerd in opdracht van de gemeente? Dan is het aan de gemeente om te zorgen dat er volgens de gedragscode gewerkt wordt.

Het uitgangspunt van iedere gedragscode is dat de nesten van vogels beschermd zijn. Iedereen moet zich hieraan houden. Er zijn twee soorten gedragscodes:

Gedragscodes voor beheer en onderhoud

Gedragscodes voor ruimtelijke ontwikkeling en inrichting