Flora en fauna wet verdwijnt vanaf 1 januari 2017 - AAB Training & Opleiding

Flora en fauna wet verdwijnt vanaf 1 januari 2017

Groen

Flora en Faunawet  vervangen door Wet Natuurbescherming

Een van onze populaire trainingen is de cursus Gedragscode Flora & Fauna. Deze training is nodig vanwege de Flora- en faunawet. Deze wet legt sinds 2002 de beschermde status van alle planten en dieren vast. Vanaf 1 januari 2017 verdwijnt de Flora- en faunawet, want hij gaat op in de nieuwe natuurwet. De samenvoeging heeft als doel om in Nederland één duidelijke wetgeving rondom het natuurbeleid te hebben.

De natuurwet zal drie afzonderlijke wetten vervangen, namelijk:

  • de natuurbeschermingswet,
  • Boswet,
  • en de Flora- en faunawet.

Er verandert vanaf volgend jaar niet veel aan de gedragscode, behalve dat er minder beschermde soorten zijn. Op dit moment zijn er ongeveer 500 soorten, van de 36.000 soorten die in Nederland voorkomen, die beschermd worden.

Om kwetsbare soorten te beschermen, bevat de Flora- en faunawet (straks dus de natuurwet) verbodsbepalingen, zoals het verbod op het doden of verontrusten van dieren of het verbod om planten te plukken. Doel van de wet is om het voorbestaan van de soort niet in gevaar te brengen. Een lijst met beschermde planten en dieren die op dit moment nog allemaal beschermd worden, is hier te vinden: http://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-door-de-flora-en-faunawet/.

De Flora- en faunawet kent tal van regels en uitzonderingen die bijvoorbeeld voor gemeentelijke groenwerkers belangrijk zijn om te weten, maar ook voor organisatoren van evenementen, wegenbouwers, bosbeheerders, landbouwers, enzovoort. Na het succesvol afronden van de training Gedragscode Flora & Fauna heeft hij of zij een certificaat op zak. Hiermee mag zonder ontheffing aan te vragen in openbare gebieden gewerkt worden. Dat is handig, omdat telkens een ontheffing aanvragen voor veel vertraging zorgt.

Wil je meer weten? Bekijk de cursuspagina Wet natuurbescherming


Publicatie: 2016