De norm NEN 3140 is vernieuwd - AAB Training & Opleiding

De norm NEN 3140 is vernieuwd

Arbo en Veiligheid

14 maart 2019 | Wat is er veranderd? In de norm zijn bepalingen  begrijpelijker beschreven en de indeling is beter genummerd. Ook is de samenhang met de Arbo-regelgeving beter weergegeven. 

Nieuwe tabellen

Er zijn een aantal nieuwe tabellen toegevoegd zoals beschermingsmaatregelen vlambogen, waarin snel te bepalen is welke maatregelen nodig zijn in bepaalde situaties. En er is een tabel gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's). Hierin staan aanbevelingen voor het gebruik van PBM's en wordt een link gelegd naar Europese en internationale normen.

Werkdomeinen Installatieverantwoordelijke en Werkverantwoordelijke

Het werkdomein van de installatieverantwoordelijke en de werkverantwoordelijke zijn onder de loep genomen en aangepast. 

De installatieverantwoordelijke

  • De installatieverantwoordelijke moet beoordelen of de elektrische installatie voldoet bij wijzigingen van het gebruik of de omstandigheden
  • De installatieverantwoordelijke moet beoordelen of inspectieresultaten invloed hebben op de RI&E of het bijbehorende plan van aanpak
  • Het beoordelen of de bedrijfsvoering het toelaat alle delen van een elektrische installatie voor werkzaamheden spanningsloos te maken

De werkverantwoordelijke

In de nieuwe norm staat beschreven dat elektrotechnische werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid vallen van één natuurlijke persoon, de werkverantwoordelijke. Dit kan een medewerker zijn van het eigen bedrijf of van een andere organisatie (NEN 3140 4.3.1.5). 

Herziene onderwerpen

  • veiligheidsniveau
  • inspecties
  • veilige scheiding van stroomketens

Meer wijzigingen

Naast bovengenoemde wijzigen zijn er nog een aantal andere belangrijke punten gewijzigd met betrekking tot inspectie elektrische arbeidsmiddelen en elektrische installaties. Voor meer informatie verwijzen we je graag door naar het 'Installatie journaal'

Wat weet jij als installatieverantwoordelijke over de NEN 3140? Toets je kennis


Bron: installatiejournaal